Navigácia

Partners

Piatok 24. 11. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2017 dňa 22.11. 2017 riaditeľské voľno.

  V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

  PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy

 • Celkovo škola nazbierala 3 944 kg papiera ( 20,1 kg na žiaka).

  Najviac nazbierala 4. trieda : 833 kg papiera ( 36,2 kg na žiaka).

  Z jednotlivcov najviac papiera nazbierali: M. Vašek ( 4. trieda) 516 kg

  T. Hancko ( 7. trieda) 426 kg

  J. Teplan ( 1.A trieda) 299 kg

  Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ďakujeme!

 • 14.11. 2017

  V našej škole sa uskutočnil výchovný koncert s názvom BUĎME ĽUDIA, ktorý organizovala umelecká agentúra Amos. Tento hudobno-vzdelávací program poukazoval na tému ľudských práv a medziľudských vzťahov. Hudobnú zložku koncertu tvorili populárne piesne, ktoré spievali hudobníci naživo. Žiaci sa usilovne zapájali do programu, a preto boli odmenení darčekmi.

 • V dňoch 6. – 13. novembra 2017 na našej škole prebieha zber papiera.

  MIESTO: na parkovisku

  ČAS: ráno 7.30 - 8.00 hod, popoludní 13.00 – 15.30 hod

  Zbieraj a odkladaj papier: letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili historickej exkurzie v Múzeu holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Žiaci sa zaujímavým rozprávaním dozvedeli o deportáciách slovenských Židov počas druhej svetovej vojny. Expozícia nám pripomenula životné príbehy obetí i tých, ktorí prežili.

 • Drahí starí rodičia, srdečne vám ďakujeme za veľkú účasť, ktorá nás milo prekvapila. Veríme, že ste sa na pôde našej základnej školy spolu so svojimi vnúčatami zabavili a odniesli ste si krásne spomienky.

 • 9. 9. 2017

  V sobotu 30.9. 2017 sa náš folklórny  súbor Bablnka  zúčastnil  medzinárodnej  prehliadky detských folklórnych súborov „FESTIVAL MRAVENEC“ v Plaveckom Štvrtku. Vystúpenie našich žiakov bolo skvelé a naši žiaci dôstojne reprezentovali našu školu a  región. Veľké poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim žiakom  tancujúcim v Bablnke. Samozrejme úprimné poďakovanie patrí vedúcej súboru p. Márii Hlavačkovej, Mgr. Miriam Hačkovej a  Mgr. Andrejovi Gregušíkovi za akordeónový doprovod, p. Zuzane Plškovej a manželom Stuchlym za dopravu detí, pretože sme sa  nevošli všetci do mikrobusu, poďakovanie za dozor a pomoc s najmenšími tanečníkmi p. Lenke Lontošovej, p. Janke Mikátovej a p. Mičekovej. (Pozn. V týchto dňoch prebieha zápis nových členov do súboru Bablnka. V  prípade záujmu kontaktujte vedúcu súboru p. Máriu Hlavačkovú).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojzesovo - Černík
  941 04 Mojzesovo č. 505
 • 035/657 8001

  PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ

  Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621

  Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661

  Marcela Komáromyová - vedúca jedálne, mobil: 0911 789 845

Fotogaléria