Navigácia

Partners

Štvrtok 22. 2. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Chrípkové prázdniny

Základná škola Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 31.1.2018 do 4.2.2018 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch vyhlásené pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny.

Žiaci základnej školy nastúpia do školy v pondelok 5. februára 2018. Obedy sú odhlásené.

 • Dátum: 17.2. 2018 (sobota)

  Miesto: Krahule

  Cena: 20 € (suma zahŕňa celodenný skipas a jeho zálohu 2 €, ktorá sa vám po lyžovaní vráti, dopravu autobusom)

  Odchod: 7.00 h pred školou

  Predpokladaný príchod: 18.00

  Výlet je organizovaný pre deti s rodičmi, ich rodinných príslušníkov a priateľov školy. Prihlásiť sa môžete u p. zást. Laurovej.

 • Vážení rodičia,

  naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2017.

  Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

  Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť spolu podporovať vzdelávanie našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať formou individuálnych pohovorov dňa 15.1. 2018 (pondelok) od 14:30 hod. do 16:30 hod v I. a II. pavilóne ZŠ.

 • Milí rodičia a priatelia našej školy.Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík Vás srdečne pozýva na Rodičovský ples.

  Touto cestou si dovoľujeme osloviť sponzorov s prosbou podporiť ples cenou do tomboly. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Vstupenky si môžete zakúpiť v ZŠ alebo v Kvetinárstve Fialka v Mojzesove.

  Ďakujeme.

 • Základná škola Mojzesovo – Černík

  organizuje pre súčasných aj bývalých žiakov, rodičov a priateľov našej školy

  zaujímavú cestovateľskú prezentáciu

  AFRIKA NA PIONIERI


  Pútavým spôsobom Vám o expedícii porozpráva Marek Slobodník – hlavný účastník a organizátor tejto dobrodružnej cesty. O tom,že 50-ročný motocykel JAWA Pionier naozaj zvládne všetko sa môžete presvedčiť osobne na prezentácii
  v základnej škole.

  Vstup na prezentáciu AFRIKA NA PIONIERI je ZDARMA.

  19.12. 2017 (utorok) o 16:00 hod.
  v telocvični ZŠ

 • Do galérie Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb boli pridané fotografie.

 • Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2017 dňa 22.11. 2017 riaditeľské voľno.

  V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

  PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy

 • Celkovo škola nazbierala 3 944 kg papiera ( 20,1 kg na žiaka).

  Najviac nazbierala 4. trieda : 833 kg papiera ( 36,2 kg na žiaka).

  Z jednotlivcov najviac papiera nazbierali: M. Vašek ( 4. trieda) 516 kg

  T. Hancko ( 7. trieda) 426 kg

  J. Teplan ( 1.A trieda) 299 kg

  Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ďakujeme!

 • 14.11. 2017

  V našej škole sa uskutočnil výchovný koncert s názvom BUĎME ĽUDIA, ktorý organizovala umelecká agentúra Amos. Tento hudobno-vzdelávací program poukazoval na tému ľudských práv a medziľudských vzťahov. Hudobnú zložku koncertu tvorili populárne piesne, ktoré spievali hudobníci naživo. Žiaci sa usilovne zapájali do programu, a preto boli odmenení darčekmi.

 • V dňoch 6. – 13. novembra 2017 na našej škole prebieha zber papiera.

  MIESTO: na parkovisku

  ČAS: ráno 7.30 - 8.00 hod, popoludní 13.00 – 15.30 hod

  Zbieraj a odkladaj papier: letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili historickej exkurzie v Múzeu holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Žiaci sa zaujímavým rozprávaním dozvedeli o deportáciách slovenských Židov počas druhej svetovej vojny. Expozícia nám pripomenula životné príbehy obetí i tých, ktorí prežili.

 • Drahí starí rodičia, srdečne vám ďakujeme za veľkú účasť, ktorá nás milo prekvapila. Veríme, že ste sa na pôde našej základnej školy spolu so svojimi vnúčatami zabavili a odniesli ste si krásne spomienky.

 • 9. 9. 2017

  V sobotu 30.9. 2017 sa náš folklórny  súbor Bablnka  zúčastnil  medzinárodnej  prehliadky detských folklórnych súborov „FESTIVAL MRAVENEC“ v Plaveckom Štvrtku. Vystúpenie našich žiakov bolo skvelé a naši žiaci dôstojne reprezentovali našu školu a  región. Veľké poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim žiakom  tancujúcim v Bablnke. Samozrejme úprimné poďakovanie patrí vedúcej súboru p. Márii Hlavačkovej, Mgr. Miriam Hačkovej a  Mgr. Andrejovi Gregušíkovi za akordeónový doprovod, p. Zuzane Plškovej a manželom Stuchlym za dopravu detí, pretože sme sa  nevošli všetci do mikrobusu, poďakovanie za dozor a pomoc s najmenšími tanečníkmi p. Lenke Lontošovej, p. Janke Mikátovej a p. Mičekovej. (Pozn. V týchto dňoch prebieha zápis nových členov do súboru Bablnka. V  prípade záujmu kontaktujte vedúcu súboru p. Máriu Hlavačkovú).

 • 5. 6. 2017

  Milí žiaci!

  v našej škole organizujeme celonárodnú kampaň „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční v termíne 12. – 16. júna 2017.  Kampaň je  vyhlásená národným cyklokoordinátorom, pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR.

   

  Žiaci, ktorí prídu  v termíne  12. – 16. júna 2017 na bicykli získajú kartu Petra Sagana, ktorá ich v budúcom školskom roku oprávňuje 1x sa vyhnúť skúšaniu (kupón neskúšajko). Evidenciu o žiakoch dochádzajúcich na bicykli budú viesť triedni učitelia.

  Takže od pondelku sa na vás tešime na bicykloch.

 •  

  Naša škola sa v máji zapojila do projektu Týždeň modrého gombíka. Za vyzbieranú sumu 192,54 EUR organizácia UNICEF ďakuje všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

 • 23. 5. 2017

   

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zber papieraV dňoch  22. – 26. mája 2017  na našej škole prebieha zber papiera.

   

  MIESTO: na parkovisku

  ČAS: ráno   7.00- 8.00 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

   

  Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

   

 •  

  Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo-Černík,
  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove
  a vzdelávaní (školský zákon) §150,
  ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka
  dňa 5. 4. 2017 riaditeľské voľno
  z organizačných dôvodov (Testovanie9 – 2017). 

 • 1. 4. 2017

  Pri príležitosti Dňa učiteľov sme do našej základnej školy pozvali našich bývalých kolegov - učiteľov dôchodcov. Pripravili sme pre nich zaujímavý program. Prváčikovia  predviedli, čo všetko sa už doteraz naučili. Pani učiteľka Chrobáková  pre nich pripravila súťaž v čítaní viet a riešení matematických úloh.  Do pedagogického procesu sme zapojili aj dôchodcov. Ich úlohou  bolo  skontrolovať a vyhodnotiť  správne prečítané vety a opraviť matematické úlohy.  Prváčikovia na základe hodnotenie získavali cenné body vo vedomostnej súťaži. Následne sa naši bývalí učitelia boli pozrieť na otvorenej hodine v 4. triede u pani učiteľky Blaškovej, kde mali možnosť vidieť štvrtákov na vyučovaní s interaktívnou tabuľou.

 • Žiačky 6. triedy Lenka Záhorcová, Sofia Mičeková a Adriana Homolová úspešne reprezentovali našu školu a získali 5. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády.

  Emma Gábrišová z 8. triedy sa vo februári zúčastnila okresného kola Dejepisnej olympiády. Bola úspešnou riešiteľkou a získala 7. miesto.

  Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy!

 • Celkovo škola nazbierala 3 944 kg papiera ( 20,1 kg na žiaka).

  Najviac nazbierala 4. trieda : 833 kg ( 36,2 kg na žiaka).

  Z jednotlivcov najviac nazbierali: M. Vašek ( 4. trieda) 516 kg

  T. Hancko ( 7. trieda) 426 kg

  J. Teplan ( 1.A trieda) 299 kg

  Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ďakujeme!

 • 19. 12. 2016

  Základná škola Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 20.12.2016 do 22.12.2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch vyhlásené pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny.

  Z uvedeného dôvodu je ZRUŠENÁ VIANOČNÁ AKADÉMIA, ktorá sa mala uskučniť 21.12. 2016 o 16:00.

  Žiaci základnej školy y nastúpia do školy po vianočných prázdninách v pondelok 9. januára 2017.

   

 • ZBER PAPIERA - Obrázok 1

  V dňoch  14. – 28. novembra 2016 bude na našej škole prebiehať zber papiera.

  MIESTO: na parkovisku

  ČAS: ráno   7.00- 8.00 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

  Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a       zvlášť kartóny

  Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

 • 6. 11. 2016

  Vo fotoalbume pribudli ďalšie fotografie z dvoch vydarených akcií školy

  Výchovný koncert "Škola tancom" s členmi tanečnej skupiny Phantom Crew - Norom a Roninom        a deťmi tanečnej školy N Dance Company /14.10.2016/

  Pri príležitosti mesiaca školských knižníc sme zorganizovali "Pasovanie prvákov za budúcich čitateľov". /3.11.2016/

   

 • Do fotoalbumu boli pridané fotografie: Exkurzia v RTVS, Bibiana dom umenia, Týždeň s anglickým lektorom.

 • 3. 10. 2016

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne zhromaždenie
  rodičovského združenia,
  ktoré sa bude konať dňa 6.10. 2016 (štvrtok)
  o 16:00 hod. v I. pavilóne ZŠ.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Základné organizačné informácie
  3. Voľba členov Rady školy ZŠ
  4. Voľba členov Zduženia rodičov ZŠ
  5. Vyučtovanie finančných prostriedkov Združenia rodičov ZŠ
  6. Triedne schôdzky
 • 4. 9. 2016

  Termín a miesto zápisu: od 5.9. – 9.9. 2016 trieda ŠKD

  Prevádzka v ŠKD bude v čase od 11:30 do  16:00

  Mesačný poplatok do ŠKD: 4,50 Eur

  V prípade vysokého záujmu o ŠKD, ktorý bude presahovať kapacitu ŠKD budú uprednostnené deti, kde obaja rodičia pracujú. Ďakujeme za pochopenie.

  Tlačivo so žiadosťou o  prijatie dieťaťa do ŠKD  je možné vyzdvihnúť pri zápise u vychovávateľky Mgr. Andrei Výberčiovej alebo stiahnuť tu:  prihlaska_do_SKD2016.pdf

 •     Slávnostné otvorenie
          školského roka
             2016/2017
          sa uskutoční dňa
         5. septembra 2016
              o 8. 15 hod..

           Tešíme sa na
         ​všetkých žiakov,
           ale najmä na
        ​našich prváčikov.

 • 25. 8. 2016

   

  1. TRIEDA

  2. TRIEDA

  3. TRIEDA

  4. TRIEDA

  5. TRIEDA

                                                          6. TRIEDA

                                                          7. TRIEDA

                                                          8. TRIEDA

                                                          9. TRIEDA

   

 • V máji sa starší žiaci zúčastnili historickej exkurzie v Banskej Bystrici. Pozreli sme si skanzen bojovej techniky, bombardovacie lietadlo a exponáty múzea z obdobia druhej svetovej vojny.

  p. uč. Teplanová

 • ZBER PAPIERA - Obrázok 1

  ZBER PAPIERA JE PREDĹŽENÝ DO STREDY 18.5.2016!

 • 1. 5. 2016

  Deň matiek - Obrázok 1

 • Biblia sa stala za posledné mesiace asi najčítanejšou knihou pre naše žiačky Veroniku Kanásovú, Luciu Valentovú a Zuzku Vrtákovú. Na dekanátnom kole Biblickej olympiády získali pekné 3. miesto. Blahoželáme!

 • Podľa organ. pokynov k prijímacím skúškam sa žiak môže zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Do 10.4. 2016 je k prihláške na SŠ  potrebné pripojiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní. V priložených súboroch sú firmy zapojené do duálneho vzdelávania pre konkrétne odbory SŠ.

   

  Dualne_vzdelavanie_v_Nitrianskom_kraji_2016_2017.xlsx

  Prehlad_zamestnavatelov_v_dualnom_vzdelavana_NR_kraj_2016_2017.xlsx

 • Zápis detí do 1. ročníka našej školy 

  sa uskutoční v dňoch:

  5. apríla 2016 od 13.00 do 16.00
  6. apríla 2016 od 14.00 do 17.00

  v prvom pavilóne na prízemí
  v 3. triede.

  So sebou si prineste:

  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • občiansky preukaz
  • 10€ ( pracovné zošity a zošity s predtlačou)

  Tešíme sa na Vás!

                       

 • Piataci našej školy úspešne zvládli Testovanie 5. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti priemernej úspešnosti v SR bol z matematiky +7,78 % a zo slovenského jazyka a literatúry +7,52 %. Žiakov pripravovala p. uč. Chrobáková. Blahoželáme!

 • Naše žiačky = volejbalová elita okresu = 2. miesto v okrese 5.2. 2016
  1. ZŠ Nábrežná Nové Zámky
  2. ZŠ Mojzesovo-Černík
  3. ZŠ Palárikovo,
  4. ZŠ SNP Šurany

 • 1. VOLEJBAL dievčatá - obvodné kolo
  1. miesto - ZŠ Mojzesovo -Černík
  2. miesto - ZŠ G. Bethlena Nové Zámky
  3. miesto - ZŠ Devínska Nové Zámky

  Našim dievčatám gratulujeme a zároveň chceme poďakovať ochotným rodičom, ktorí nám pomohli s dopravou na volejbalové súťaže.
  Ďakujeme: p.Jane Zlatinskej, p. Ľudmile Kozárovej(VOLEJBAL dievčatá) a p. Štefanovi Bencsíkovi (VOLEJBAL chlapci).
  -sp-

 • Slovenský rozhlas zavítal aj do našej základnej školy. 
  Nahrávala sa detská relácia Halabala.

  Sobotné ráno s našimi prváčikmi si môžete vypočut zajtra - v sobotu 30.1. 2016 o 8:00 na Rádiu REGINA.

 • 30. 12. 2015

  O Z N A M

  Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo

  č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  udeľuje žiakom 1. až 9. ročníka dňa 8.1. 2016 riaditeľské voľno

  z organizačných dôvodov.

   

  Mgr. Stanislav Petráš

  riaditeľ školy

 • Výstava žiakom priblížila dramatický príbeh plavby Titanicu, oboznámila ich s technickými vynálezmi, umeleckými smermi, či politickou situáciou pred I. svetovou vojnou. Žiaci mali možnosť vidieť stovky originálnych artefaktov, ktoré boli vylovené zo slávneho vraku.

  p. uč. Teplanová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojzesovo - Černík
  941 04 Mojzesovo č. 505
 • 035/657 8001

  PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ

  Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621

  Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661

  Marcela Komáromyová - vedúca jedálne, mobil: 0911 789 845

Fotogaléria