• Výchovné poradenstvo

     • Konzultačné hodiny

     • Výchovná poradkyňa: Mgr. Viktória Teplanová

      Konzultačné hodiny: Streda 1300 -1400  rodičia

                                          Štvrtok 800- 930  rodičia

                                          Žiaci podľa individuálnej dohody.

      Kabinet vých. poradkyne: B pavilón 1. poschodie

      Výchovná poradkyňa poskytuje:

      -  informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov

      -  konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupcami v otázkach výchovy, vzdelávania

         a profesijnej orientácie

      -  sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a iným odbornými zariadeniami

      Obsahom jej práce v škole je predovšetkým komunikácia a spolupráca:

      • s vedením školy
      • s pedagógmi
      • s triednymi učiteľmi
      • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)
      • s rodičmi
      • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
      • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
      • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).

       

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch