Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický - zdokonalenie sa v anglickom jazyku
Cyklisticko - čitateľský - rozvoj pohybovej zručnosti a čitateľskej gramotnosti
Folklórny - rozvoj tanečných a speváckych zručností vo folklórnom súbore Bablnka
Gymnastický 1 - rozvoj pohybovej zručnosti a ohybnosti
Gymnastický 2 - rozvoj pohybovej zručnosti a ohybnosti
Kreatív - rozvoj tvorivosti
Mladý vedec - rozvoj logického myslenia, bádania a technickej zručnosti
Práca s papierom - rozvoj výtvarných schopností a jemnej motoriky
Rozhlasový - tvorba a prezentácia rozhlasových relácií
Športový - rozvoj pohybových schopností ( futbal, florbal )
Tanec s POM - POMS - tancovanie s POM - POMS
Výtvarný - rozvoj estetického cítenia
Zdravotnícky - poskytovanie prvej pomoci
Žurnalistický - tvorba školského časopisu

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.02.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojzesovo - Černík
  941 04 Mojzesovo č. 505
 • 035/657 8001

  PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ

  Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621

  Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661

  Marcela Komáromyová - vedúca jedálne, mobil: 0911 789 845

Fotogaléria