Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Naši žiaci na medzinárodnom festivale Mravenec

  9. 9. 2017

  V sobotu 30.9. 2017 sa náš folklórny  súbor Bablnka  zúčastnil  medzinárodnej  prehliadky detských folklórnych súborov „FESTIVAL MRAVENEC“ v Plaveckom Štvrtku. Vystúpenie našich žiakov bolo skvelé a naši žiaci dôstojne reprezentovali našu školu a  región. Veľké poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim žiakom  tancujúcim v Bablnke. Samozrejme úprimné poďakovanie patrí vedúcej súboru p. Márii Hlavačkovej, Mgr. Miriam Hačkovej a  Mgr. Andrejovi Gregušíkovi za akordeónový doprovod, p. Zuzane Plškovej a manželom Stuchlym za dopravu detí, pretože sme sa  nevošli všetci do mikrobusu, poďakovanie za dozor a pomoc s najmenšími tanečníkmi p. Lenke Lontošovej, p. Janke Mikátovej a p. Mičekovej. (Pozn. V týchto dňoch prebieha zápis nových členov do súboru Bablnka. V  prípade záujmu kontaktujte vedúcu súboru p. Máriu Hlavačkovú).

  -sp-                       

 • Začíname školský rok 2017/2018

 • Školské pomôcky na šk. rok 2017/2018

 • „Do školy na bicykli“

  5. 6. 2017

  Milí žiaci!

  v našej škole organizujeme celonárodnú kampaň „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční v termíne 12. – 16. júna 2017.  Kampaň je  vyhlásená národným cyklokoordinátorom, pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR.

   

  Žiaci, ktorí prídu  v termíne  12. – 16. júna 2017 na bicykli získajú kartu Petra Sagana, ktorá ich v budúcom školskom roku oprávňuje 1x sa vyhnúť skúšaniu (kupón neskúšajko). Evidenciu o žiakoch dochádzajúcich na bicykli budú viesť triedni učitelia.

  Takže od pondelku sa na vás tešime na bicykloch.

   

  HLAVNÉ CIELE KAMPANE:

  1. Zapojiť čo najviac Žižkov a priniesť radosť z cesty do školy.
  2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a
  3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, či pešo.
  4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
  5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

   

 • Týždeň modrého gombíka

   

  Naša škola sa v máji zapojila do projektu Týždeň modrého gombíka. Za vyzbieranú sumu 192,54 EUR organizácia UNICEF ďakuje všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

 • ZBER PAPIERA

  23. 5. 2017

   

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zber papieraV dňoch  22. – 26. mája 2017  na našej škole prebieha zber papiera.

   

  MIESTO: na parkovisku

  ČAS: ráno   7.00- 8.00 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

   

  Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

   

 • Deň matiek

 • Riaditeľské voľno

   

  Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo-Černík,
  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove
  a vzdelávaní (školský zákon) §150,
  ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka
  dňa 5. 4. 2017 riaditeľské voľno
  z organizačných dôvodov (Testovanie9 – 2017). 

 • Deň učiteľov

  1. 4. 2017

  Pri príležitosti Dňa učiteľov sme do našej základnej školy pozvali našich bývalých kolegov - učiteľov dôchodcov. Pripravili sme pre nich zaujímavý program. Prváčikovia  predviedli, čo všetko sa už doteraz naučili. Pani učiteľka Chrobáková  pre nich pripravila súťaž v čítaní viet a riešení matematických úloh.  Do pedagogického procesu sme zapojili aj dôchodcov. Ich úlohou  bolo  skontrolovať a vyhodnotiť  správne prečítané vety a opraviť matematické úlohy.  Prváčikovia na základe hodnotenie získavali cenné body vo vedomostnej súťaži. Následne sa naši bývalí učitelia boli pozrieť na otvorenej hodine v 4. triede u pani učiteľky Blaškovej, kde mali možnosť vidieť štvrtákov na vyučovaní s interaktívnou tabuľou.

  Po ukážke vyučovania nasledovala prehliadka priestorov školy, telocvične, jedálne a materskej školy. Nasledoval slávnostný obed v reštaurácii B-éčko v Černíku, ktorého sa okrem učiteľov ZŠ zúčastnili aj pani učiteľky z Materskej školy v Mojzesove  a pani učiteľky Materskej školy v Černíku. Naši žiaci a folklórny súbor Bavlnka (pozn. bývalá Klnka) pripravili skvelý kultúrny program. Všetkým súčasným a bývalým pedagógom prišli zablahoželať a poďakovať za doterajšiu prácu predstavitelia oboch obcí – Ing. Jozef Čunderlik starosta obce Mojzesovo a p. Milan Vašek zástupca starostu obce Černík.

  /foto z akcie najdete v galérii vo FOTOALBUME alebo na FB stránke školy/

 • Úspechy v olympiádách

  Žiačky 6. triedy Lenka Záhorcová, Sofia Mičeková a Adriana Homolová úspešne reprezentovali našu školu a získali 5. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády.

  Emma Gábrišová z 8. triedy sa vo februári zúčastnila okresného kola Dejepisnej olympiády. Bola úspešnou riešiteľkou a získala 7. miesto.

  Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy!

 • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

  Vážení rodičia,

  naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2016. 

  Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. 

  Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávanie našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.

  Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
  Forma: občianske združenie 
  IČO: 42121388
  SID: nevypĺňa sa 
  Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

   

  Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

  1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2017 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2017 
  • vyplňte Vyhlasenie o poukázaní 2%z dane
  • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2017 

   

  2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

  • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
  • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
  • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 30.4. 2017 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň 

   

  3. Právnické osoby:

  Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 30.04.2017, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

   

  Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

   

  Ďakujeme

  Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

 • Zápis do 1. ročníka

 • Chrípové prázdniny a zrušenie Vianočnej akadémie

  19. 12. 2016

  Základná škola Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 20.12.2016 do 22.12.2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch vyhlásené pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny.

  Z uvedeného dôvodu je ZRUŠENÁ VIANOČNÁ AKADÉMIA, ktorá sa mala uskučniť 21.12. 2016 o 16:00.

  Žiaci základnej školy y nastúpia do školy po vianočných prázdninách v pondelok 9. januára 2017.

   

 • Pozvánka na VIANOČNÚ AKADÉMIU - ZRUŠENÉ z dôvodu chrípkových prázdnin!

 • Plenárne zhromaždenie Rodičovského združenia pri ZŠ Mojzesovo-Černík

  3. 10. 2016

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne zhromaždenie
  rodičovského združenia,
  ktoré sa bude konať dňa 6.10. 2016 (štvrtok)
  o 16:00 hod. v I. pavilóne ZŠ.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Základné organizačné informácie
  3. Voľba členov Rady školy ZŠ
  4. Voľba členov Zduženia rodičov ZŠ
  5. Vyučtovanie finančných prostriedkov Združenia rodičov ZŠ
  6. Triedne schôdzky
 • Zápis detí do školského klubu detí

  4. 9. 2016

  Termín a miesto zápisu: od 5.9. – 9.9. 2016 trieda ŠKD

  Prevádzka v ŠKD bude v čase od 11:30 do  16:00

  Mesačný poplatok do ŠKD: 4,50 Eur

  V prípade vysokého záujmu o ŠKD, ktorý bude presahovať kapacitu ŠKD budú uprednostnené deti, kde obaja rodičia pracujú. Ďakujeme za pochopenie.

  Tlačivo so žiadosťou o  prijatie dieťaťa do ŠKD  je možné vyzdvihnúť pri zápise u vychovávateľky Mgr. Andrei Výberčiovej alebo stiahnuť tu:  prihlaska_do_SKD2016.pdf

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

      Slávnostné otvorenie
          školského roka
             2016/2017
          sa uskutoční dňa
         5. septembra 2016
              o 8. 15 hod..

           Tešíme sa na
         ​všetkých žiakov,
           ale najmä na
        ​našich prváčikov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojzesovo - Černík
  941 04 Mojzesovo č. 505
 • 035/657 8001

  PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ

  Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621

  Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661

  Marcela Komáromyová - vedúca jedálne, mobil: 0911 789 845

Fotogaléria