Navigácia

Ďakujeme sponzorom

 

Rozvoj našej školy je možný aj vďaka ochote pomôcť zo strany rodičov a priateľov školy.

Pomoc škole nemusí byť len finančná, ale veľmi nám pomôžu aj Vaše skúsenosti, zručnosti, nápady, kontakty a hlavne ochota pomôcť.

Ochotným rodičom a priateľom školy sme vždy otvorení pre rôznu formu spolupráce.

Všetkým našim podporovateľom úprimne ďakujem.

                                                                                                                     Stanislav Petráš, riaditeľ školy

Obecná zabíjačka Mojzesovo 7.2. 2015

Ďakujeme sponorom a obci Mojzesovo za finančný príspevok z vyťažku  obecnej zabíjačky v Mojzesove  pre Základnu školu vo výške 479 Eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na rozvoj materiálneho vybavenia školy.  O konkrétnom použití finančných prostriedkov budeme informovať.

Školský rok 2014/2015

Ďakujeme:

Juraj Kozár - zakúpenie školského nábytku a lavíc a stoličiek do 8. triedy

Milan Vagunda - školské potreby pre žiakov, servis kosačky

Daniel Šulík  - elektrikárske práce

Marián Chovan - elektrikárske práce a ochota pomôcť 24 hodín denne

Peter Šebík - vodoinštalačné práce

Marián Mihalovičvýznamná pomoc pri zabezpečení ochrany majetku školy

 

Zoznam sponzorov školy pri rekonštrukcii telocvične v šk. roku 2013/2014:

Juraj Kozár

Štefan Hancko

Marián Chovan

Obec Mojzesovo

Branislav Zlatinský

Ing. Ján Hanzel

 

V prípade Vašej ochoty a možnosti pomôcť škole nás kontaktujte.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojzesovo - Černík
  941 04 Mojzesovo č. 505
 • 035/657 8001

  PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ

  Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621

  Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661

  Marcela Komáromyová - vedúca jedálne, mobil: 0911 789 845

Fotogaléria