• Najnovšie

  Novinky

   • Týždeň modrého gombíka
   • 21. 5. 2018
   • Zbierku sme podporili sumou 185,65 EUR. Ďakujeme všetkým.

   • Čítať viac
   • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho
   • 17. 5. 2018
   • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho Vám oznamuje, že od septembra 2018 otvára hudobný, tanečný a výtvarný odbor v priestoroch ZŠ Mojzesovo – Černík.Prijímacie skúšky na SZUŠ budú dňa 18.05.2018 od 13:00 do 16:30 v ZŠ Mojzesovo – Černík.

    Hudobný odbor : - Husle- Klavír- Flauta- Gitara- Syntetizátor- Spev

   • Čítať viac
   • Týždeň modrého gombíka
   • 13. 5. 2018
   • Milí rodičia,

    v tomto školskom roku sa naša škola znovu zapája do projektu Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Cieľom je pomôcť deťom na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

    Ako sa dá do zbierky zapojiť?

    Do zbierky sa môžete zapojiť v týždni od 14. – 18. mája prostredníctvom Vašich detí, ktoré vhodia príspevok do zapečatenej pokladničky UNICEF v škole.

   • Čítať viac
   • Športová akadémia Mateja Tótha
   • 3. 5. 2018
   • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy.
    Naša základná škola
    Základná škola, Mojzesovo 505, Mojzesovo 94104
    sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
    na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu
    školu. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu
    šancu má naša základná škola.

    Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke
    wwww.dobravec.o2.sk
    . V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

   • Čítať viac
   • DEŇ MATIEK
   • 4. 5. 2018
   • Vážení rodičia a priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na kultúrny program venovaný DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční 11. máj 2018 o 16:30 v telocvični ZŠ.

   • Čítať viac
   • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík
   • 2. 3. 2017
   • Vážení rodičia,

    naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2017.

    Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

   • Čítať viac
   • Deň učiteľov
   • 12. 4. 2018
   • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

    Oslavy Dňa učiteľov

    Spomienky na žiacke ako aj učiteľské časy dominovali v krásnej akcii organizovanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Dobrým zvykom je pozývať bývalé pani učiteľky a pánov učiteľov, aby si spolu s nami zaspomínali na svoje profesijné chvíle. Naši starší kolegovia sa ocitli v úlohe žiakov a žiaci v pozícii učiteľov. Netradičná hodina literatúry, dejepisu, prírodných vied a hudobnej výchovy preverila získané vedomosti i zručnosti. Dobrá nálada i smiech boli korením tejto hodiny. Veď aj z týchto fotografií vidieť, že čas neubral na šarme týmto skvelým ľuďom.

   • Čítať viac
   • „Do školy na bicykli“
   • 8. 6. 2017
   • Milí žiaci!

    v našej škole organizujeme celonárodnú kampaň „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční v termíne 12. – 16. júna 2017. Kampaň je vyhlásená národným cyklokoordinátorom, pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR.

    Žiaci, ktorí prídu v termíne 12. – 16. júna 2017 na bicykli získajú kartu Petra Sagana, ktorá ich v budúcom školskom roku oprávňuje 1x sa vyhnúť skúšaniu (kupón neskúšajko). Evidenciu o žiakoch dochádzajúcich na bicykli budú viesť triedni učitelia.

   • Čítať viac
   • Zber papiera
   • 4. 4. 2018
   • V dňoch 10. – 20. apríla 2018 na našej škole prebieha zber papiera.

    MIESTO: na parkovisku

    ČAS: ráno 7.30 - 8.30 hod, popoludní 13.00 – 15.30 hod

    Zbieraj a odkladaj papier: letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers