• Najnovšie

  Novinky

   • Pozvánka na plenárne a triedne ZRŠ
   • 1. 10. 2018
   • žení rodičia!

    Pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,

    ktoré sa uskutoční

    v stredu 3.10. 2018 o 16.00 h

    v 1. pavilóne ZŠ.

   • Čítať viac
   • Predĺženie doby prevádzky ŠKD
   • 16. 9. 2018
   • ZŠ Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom, že od 17.9. 2018 predlžuje dobu prevádzky školského klubu detí do 16:30.

   • Čítať viac
   • POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MATEJOM TÓTHOM
   • 7. 9. 2018
   • V pondelok 10.septembra 2018 v čase o 9:30 hod. sa v priestoroch telocvične uskutoční slávnostné verejné odovzdávanie grantu Akadémie Mateja Tótha pre ZŠ Mojzesovo-Černík. Touto cestou pozývame všetkých žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov našej školy na stretnutie s olympionikom Matejom Tóthom. Tešíme sa na Vás.

   • Čítať viac
   • Súkromná základná umelecká škola - rodičovské združenie
   • 4. 9. 2018
   • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho oznamuje rodičom zapísaných žiakov, že v stredu 5.9. 2018 v čase od 15:30 do 16:30 sa uskutoční úvodné rodičovské združenie. Miesto: 1. pavilón ZŠ Mojzesovo-Černík. Kontakt: Jozef Döme 0918463379

   • Čítať viac
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
   • 2. 9. 2018
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9. 2018 o 8:15 v areáli základnej školy. Tešíme sa na Vás.

   • Čítať viac
   • Týždeň modrého gombíka
   • 21. 5. 2018
   • Zbierku sme podporili sumou 185,65 EUR. Ďakujeme všetkým.

   • Čítať viac
   • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho
   • 17. 5. 2018
   • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho Vám oznamuje, že od septembra 2018 otvára hudobný, tanečný a výtvarný odbor v priestoroch ZŠ Mojzesovo – Černík.Prijímacie skúšky na SZUŠ budú dňa 18.05.2018 od 13:00 do 16:30 v ZŠ Mojzesovo – Černík.

    Hudobný odbor : - Husle- Klavír- Flauta- Gitara- Syntetizátor- Spev

   • Čítať viac
   • Týždeň modrého gombíka
   • 13. 5. 2018
   • Milí rodičia,

    v tomto školskom roku sa naša škola znovu zapája do projektu Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Cieľom je pomôcť deťom na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

    Ako sa dá do zbierky zapojiť?

    Do zbierky sa môžete zapojiť v týždni od 14. – 18. mája prostredníctvom Vašich detí, ktoré vhodia príspevok do zapečatenej pokladničky UNICEF v škole.

   • Čítať viac
   • Športová akadémia Mateja Tótha
   • 3. 5. 2018
   • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy.
    Naša základná škola
    Základná škola, Mojzesovo 505, Mojzesovo 94104
    sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
    na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu
    školu. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu
    šancu má naša základná škola.

    Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke
    wwww.dobravec.o2.sk
    . V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers