• „Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“

   Charles Farrar Browne
  • Novinky

    • Otvorenie školy pre žiakov 1.- 5. ročníka
    • 20. 5. 2020
    • Vážení rodičia,

     dovoľujeme si Vás informovať o otvorení ZŠ Mojzesovo-Černík pre žiakov 1-5. ročníka od 1.6. 2020.

     Základné informácie:

     • účasť na vyučovaní bude dobrovoľná
     • v triede bude max.20 žiakov
     • vyučovanie bude zamerané na aktivity k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzd
    • Čítať viac
    • Oznámenie riaditeľa školy o hodnotení žiakov
    • 30. 4. 2020
    • Oznámenie riaditeľa školy o hodnotení žiakov z predmetov podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020

     Riaditeľ školy oznamuje na základe prerokovania s Pedagogickou radou / elektronicky/ zo dňa 16.04.2020, že vyučovacie predmety na vysvedčení za II. polrok školského roka 2019/2020 pre žiakov budú hodnotené nasledovne:

    • Čítať viac
    • Učíme na diaľku
    • 15. 4. 2020
    • Dnes trochu na odľahčenie nálady. V týchto neľahkých časoch sa v oblasti školstva diskutuje na mnohé závažné a možno aj menej závažné témy. Ako ďalej s učením, čo bude s učivom, s plánmi.... Môj skromný názor je, že všetko sa dá vyriešiť, len treba zachovať chuť a rozvahu. Dovolila som si pridať pár fotografií, ktoré svedčia o tom, že žiaci sú milí, spokojní, odhodlaní pracovať a to s úsmevom na tvári. Hoci výchovy nepatria v tejto dobe medzi klasifikované predmety a mohlo by sa zdať, že žiaci stratia motiváciu k práci, v mojej triede Sovičiek z 3.B to určite neplatí. A aby som nepísala iba o svojej triede, pridám pár obrázkov aj od našich susedov z 3.A Lienočiek a druhákov.A dovolím si tvrdiť, že aj ostatní naši žiaci v 1. - 4. tr. vedia krásne pracovať. Často mi odkazujú, že škola im chýba a radi by sa už vrátili do kolektívu spolužiakov, do svojej triedy. Tak si teda držme palce, ab

    • Čítať viac
    • Zápis do 1. ročníka bude online
    • 3. 4. 2020
    • Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční 15. – 16. apríla 2020 online formou cez elektronický formulár zverejnený na stránke školy.

     www.zsmojzesovo.edupage.org/register/

     Ak si vyberiete túto možnosť, overenie Vami poskytnutých údajov sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
     nie je teda potrebné prísť osobne v deň zápisu. Prosíme nevypĺňajte online prihlášku skôr, ale až 15. - 16. apríla 2020.

    • Čítať viac
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola Mojzesovo - Černík
    • zsmojzesovo@azet.sk
    • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
    • 941 04 Mojzesovo č. 505
    • 37863967
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik
   • Vianočná akadémia
   • Vianočné trhy
   • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
   • Mikuláš
   • Fandíme futbalu
   • Výchovný koncert
   • Exkurzia
   • Školský výlet v Bojniciach
   • Deň matiek
   • Aktívny anglický týždeň
   • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch