• Najnovšie

  Novinky

   • VIANOČNÁ AKADÉMIA
   • 11. 12. 2018
   • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy. Pozývame Vás na VIANOČNÚ AKADÉMIU spojenú s Vianočnými trhmi. Tešíme sa na Vás.

   • Čítať viac
   • Naši úspešní riešitelia INFORMATICKÉHO BOBRA
   • 28. 11. 2018
   • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž má iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

    Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá Informatický bobor a zapája sa do nej už 44 krajín.

   • Čítať viac
   • „oTVOR si konzervu“
   • 28. 11. 2018
   • V pondelok 12.11.2018 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert študentov Súkromného konzervatória v Nitre pod nezvyčajným názvom „Máš hlad po umení? oTVOR si konzervu“.Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hudobno-dramatického umenie, tanca, spevu a hudby. Oceňujeme skvelý výkon študentov konzervatória a ďakujeme za ich super vystúpenie.

   • Čítať viac
   • Mimoriadne výsledky žiakov
   • 27. 11. 2018
   • Radostná správa pre našu školu!!!

    Na webovom sídle Ministerstva školstva bol zverejnený zoznam škôl ocenených za MIMORIADNE VÝSLEDKY ŽIAKOV v šk. roku 2017/2018. V uvedenom zozname sa nachádza aj naša Základná škola Mojzesovo-Černík. Za mimoriadne výsledky bude škole pridelených 800 eur. Tešíme sa!!!

   • Čítať viac
   • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5
   • 14. 11. 2018
   • Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo-Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 oznamuje žiakom 6. – 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   • Čítať viac
   • ZBER PAPIERA
   • 28. 10. 2018
   • V dňoch 6. – 16. novembra 2018 bude na našej škole prebiehať zber papiera.

    MIESTO: na parkovisku

    ČAS: ráno 7.30 - 8.30 hod, popoludní 13.00 – 15.30 hod

    Zbieraj a odkladaj papier: letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

   • Čítať viac
   • Pozvánka na plenárne a triedne ZRŠ
   • 1. 10. 2018
   • žení rodičia!

    Pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,

    ktoré sa uskutoční

    v stredu 3.10. 2018 o 16.00 h

    v 1. pavilóne ZŠ.

   • Čítať viac
   • Predĺženie doby prevádzky ŠKD
   • 16. 9. 2018
   • ZŠ Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom, že od 17.9. 2018 predlžuje dobu prevádzky školského klubu detí do 16:30.

   • Čítať viac
   • POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MATEJOM TÓTHOM
   • 7. 9. 2018
   • V pondelok 10.septembra 2018 v čase o 9:30 hod. sa v priestoroch telocvične uskutoční slávnostné verejné odovzdávanie grantu Akadémie Mateja Tótha pre ZŠ Mojzesovo-Černík. Touto cestou pozývame všetkých žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov našej školy na stretnutie s olympionikom Matejom Tóthom. Tešíme sa na Vás.

   • Čítať viac
   • Súkromná základná umelecká škola - rodičovské združenie
   • 4. 9. 2018
   • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho oznamuje rodičom zapísaných žiakov, že v stredu 5.9. 2018 v čase od 15:30 do 16:30 sa uskutoční úvodné rodičovské združenie. Miesto: 1. pavilón ZŠ Mojzesovo-Černík. Kontakt: Jozef Döme 0918463379

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers