• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Upratovačka

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    16.11.2019
   • Požiadavky:
    Požiadavka na vzdelanie: vzdelanie základné
    Od uchádzača požadujeme zodpovednosť a pracovitosť. Čistý výpis z registra trestov. Vodičský preukaz sk.B a možnosť využiť súkromný automobil na služobné účely je vítané.
    Práca sa bude týkať upratovania tried, vnútorných a vonkajších priestorov školy a údržby záhonov. Nákupu čistiacich potrieb pre školu.
    Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zaslať poštou alebo mailom do 15. 10. 2019.
    Adresa:
    Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

    E-mail: zsmojzesovo@azet.sk
  • Pedagogický asistent

   • Úväzok:
    60%
    Dátum nástupu:
    1.9. 2019
   • Požiadavky:
    Pedagogický asistent
    Úväzok: 60%
    Dátum nástupu: 1.9. 2019
    Rozsah úväzku: 60%
    Počet študentov školy: 220
    Požiadavky na zamestnanca:
    Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ak absolvoval vysokoškolské štúdium prvého stupňa 1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika 2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika 4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer 5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo 6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
    Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ak získal úplné stredné vzdelanie 1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo 2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

    Osobnostné predpoklady a zručnosti: kladný vzťah k práci s deťmi, znalosť práce s PC bežný uživateľ

    Náplň práce: Pedagogická asistencia pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením.

    Platové podmienky: V zmysle zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnené niektorých zákonov.

    Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zaslať poštou alebo mailom do 12. 8. 2019.
    Adresa:
    Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

    E-mail: zsmojzesovo@azet.sk    *********************************************************************************************
    Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
    a odborných zamestnancoch z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť
    uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.