• RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať formou individuálnych pohovorov dňa 21.1. 2019 (pondelok) od 14:30 hod. do 17:00 hod  v I. a II. pavilóne ZŠ.

     • 3. BENEFIČNÝ MAŠKARNÝ PLES ZŠ MOJZESOVO-ČERNÍK

     • Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na 3. BENEFIČNÝ MAŠKARNÝ PLES ZŠ MOJZESOVO-ČERNÍK.

     • Vianočný koncert

     • Súkromná základná umelecká škola Vás pozýva na Vianočný koncert svojich žiakov. Koncert sa uskutoční v stredu 19.12. 2018 o 17:00 na chodbe v I.pavilóne ZŠ Mojzesovo-Černík. Všetci ste srdečne vítaní.

     • VIANOČNÁ AKADÉMIA

     • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy. Pozývame Vás na VIANOČNÚ AKADÉMIU spojenú s Vianočnými trhmi. Tešíme sa na Vás.

     • Naši úspešní riešitelia INFORMATICKÉHO BOBRA

     • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž má iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá Informatický bobor a zapája sa do nej už 44 krajín.

       

      Viac info na: http://ibobor.sk/

     • „oTVOR si konzervu“

     • V pondelok 12.11.2018 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert študentov Súkromného konzervatória v Nitre pod nezvyčajným názvom „Máš hlad po umení? oTVOR si konzervu“.Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hudobno-dramatického umenie, tanca, spevu a hudby. Oceňujeme skvelý výkon študentov konzervatória a ďakujeme za ich super vystúpenie.

     • Mimoriadne výsledky žiakov

     • Radostná správa pre našu školu!!!

      Na webovom sídle Ministerstva školstva bol zverejnený zoznam škôl ocenených za MIMORIADNE VÝSLEDKY ŽIAKOV v šk. roku 2017/2018. V uvedenom zozname sa nachádza aj naša Základná škola Mojzesovo-Černík. Za mimoriadne výsledky bude škole pridelených 800 eur. Tešíme sa!!!

     • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5

     • Riaditeľ   Základnej  školy Mojzesovo-Černík,  941 04 Mojzesovo č. 505   oznamuje žiakom  6. – 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom,  že  rozhodol  o poskytnutí  voľna  podľa  §  150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov

      na deň 21. 11. 2018.

      Riaditeľské voľno bude udelené z dôvodu Testovania 5 – 2018 

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018.

      Žiaci 6.-9. ročníka budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni. Kto má záujem o obed musí sa individuálne prihlásiť.

     • ZBER PAPIERA

     • V dňoch  6. – 16. novembra 2018  bude na našej škole prebiehať zber papiera.

      MIESTO: na parkovisku

      ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

      Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

     • Pozvánka na plenárne a triedne ZRŠ

     • žení rodičia!

      Pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,

      ktoré sa uskutoční

      v stredu 3.10. 2018 o 16.00 h

      v 1. pavilóne ZŠ.

     • Predĺženie doby prevádzky ŠKD

     • ZŠ Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom, že od 17.9. 2018 predlžuje dobu prevádzky školského klubu detí do 16:30.

     • POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MATEJOM TÓTHOM

     • V pondelok 10.septembra 2018 v čase o 9:30 hod. sa v priestoroch telocvične uskutoční  slávnostné verejné odovzdávanie grantu Akadémie Mateja Tótha pre ZŠ Mojzesovo-Černík. Touto cestou pozývame všetkých žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov našej školy na stretnutie s olympionikom Matejom Tóthom. Tešíme sa na Vás.

     • Súkromná základná umelecká škola - rodičovské združenie

     • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho oznamuje rodičom zapísaných žiakov, že v stredu 5.9. 2018 v čase od 15:30 do 16:30 sa uskutoční úvodné rodičovské združenie. Miesto: 1. pavilón ZŠ Mojzesovo-Černík. Kontakt: Jozef Döme 0918463379

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9. 2018 o 8:15 v areáli základnej školy. Tešíme sa na Vás.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

      Oslavy Dňa učiteľov

      Spomienky na žiacke ako aj učiteľské časy dominovali v krásnej akcii organizovanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Dobrým zvykom je pozývať bývalé pani učiteľky a pánov učiteľov, aby si spolu s nami zaspomínali na svoje profesijné chvíle. Naši starší kolegovia sa ocitli v úlohe žiakov a žiaci v pozícii učiteľov. Netradičná hodina literatúry, dejepisu, prírodných vied a hudobnej výchovy preverila získané vedomosti i zručnosti. Dobrá nálada i smiech boli korením tejto hodiny. Veď aj z týchto fotografií vidieť, že čas neubral na šarme týmto skvelým ľuďom.

       

     • ENGLISH WEEK / ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

     • Vážení rodičia, ponúkame možnosť PRIHLÁSIŤ VAŠE DIEŤA  NA KOMUNIKAČNÝ TÝŽDEŇ  V ANGLICKOM JAZYKU.

      Termín pre tento školský rok je: 7.5.2018 a od 9.5- 11.5.2018/po.,str.-pia./ Cena je 30€.

      Lektor bude viesť výučbu 6 vyučovacích hodín denne. Žiaci majú možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.

      Lektor: Mr  Ray Sikorski, rodený Američan

       

      Bližšie informácie u pani učiteľky K. Bírešovej

     • Zber papiera

     • V dňoch  10. – 20. apríla 2018  na našej škole prebieha zber papiera.

      MIESTO: na parkovisku

      ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

      Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.