Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Výlet za snehom

  Dátum: 17.2. 2018 (sobota)

  Miesto: Krahule

  Cena: 20 € (suma zahŕňa celodenný skipas a jeho zálohu 2 €, ktorá sa vám po lyžovaní vráti, dopravu autobusom)

  Odchod: 7.00 h pred školou

  Predpokladaný príchod: 18.00

  Výlet je organizovaný pre deti s rodičmi, ich rodinných príslušníkov a priateľov školy. Prihlásiť sa môžete u p. zást. Laurovej.

 • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

  Vážení rodičia,

  naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2017. 

  Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. 

  Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávanie našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.

  Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
  Forma: občianske združenie 
  IČO: 42121388
  SID: nevypĺňa sa 
  Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

   

  Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

  1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2018 
  • vyplňte vyhlasenie o poukázaní 2%z dane
  • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2018 

   

  2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

  • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
  • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
  • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 30.4. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň 

   

  3. Právnické osoby:

  Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 30.04.2018, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

   

  Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

   

  Ďakujeme

  Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať formou individuálnych pohovorov dňa 15.1. 2018 (pondelok) od 14:30 hod. do 16:30 hod  v I. a II. pavilóne ZŠ.

 • Rodičovský ples

  Milí rodičia a priatelia našej školy.Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík Vás srdečne pozýva na Rodičovský ples.

  Touto cestou si dovoľujeme osloviť sponzorov s prosbou podporiť ples cenou do tomboly. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Vstupenky si môžete zakúpiť v ZŠ alebo v Kvetinárstve Fialka v Mojzesove.

   

  Ďakujeme.

 • AFRIKA NA PIONIERI

  Základná škola Mojzesovo – Černík

  organizuje pre súčasných aj bývalých žiakov, rodičov a priateľov našej školy

  zaujímavú cestovateľskú prezentáciu

  AFRIKA NA PIONIERI


  Pútavým spôsobom Vám o expedícii porozpráva Marek Slobodník – hlavný účastník a organizátor tejto dobrodružnej cesty. O tom,že 50-ročný motocykel JAWA Pionier naozaj zvládne všetko sa môžete presvedčiť osobne na prezentácii
  v základnej škole.

  Vstup na prezentáciu AFRIKA NA PIONIERI je ZDARMA.

  19.12. 2017 (utorok)  o 16:00 hod.
  v telocvični ZŠ


                                                 Všetci ste srdečne pozvaní.

 • Vianočná akadémia

 • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2017 dňa 22.11. 2017  riaditeľské voľno.

  V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka  automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

  PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Celkovo škola nazbierala 3 944 kg papiera ( 20,1 kg na žiaka).

  Najviac nazbierala 4. trieda : 833 kg papiera ( 36,2 kg na žiaka).

  Z jednotlivcov najviac papiera nazbierali:    M. Vašek ( 4. trieda)    516 kg

                                                          T. Hancko ( 7. trieda)   426 kg

                                                          J. Teplan ( 1.A trieda)  299 kg

   Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ďakujeme!

 • Výchovný koncert

  14.11. 2017

  V našej škole sa uskutočnil výchovný koncert s názvom BUĎME ĽUDIA, ktorý organizovala umelecká agentúra Amos. Tento hudobno-vzdelávací program poukazoval na tému ľudských práv a medziľudských vzťahov. Hudobnú zložku koncertu tvorili populárne piesne, ktoré spievali hudobníci naživo. Žiaci sa usilovne zapájali do programu, a preto boli odmenení darčekmi.

 • Zber papiera

      V dňoch  6. – 13. novembra 2017  na našej škole prebieha zber papiera.

  MIESTO: na parkovisku

  ČAS: ráno   7.30 - 8.00 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

  Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

 • Múzeum holokaustu

  Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili historickej exkurzie v Múzeu holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Žiaci sa zaujímavým rozprávaním dozvedeli o deportáciách slovenských Židov počas druhej svetovej vojny. Expozícia nám pripomenula životné príbehy obetí i tých, ktorí prežili.

 • Október - mesiac úcty k starším

  Drahí starí rodičia, srdečne vám ďakujeme za veľkú účasť, ktorá nás milo prekvapila. Veríme, že ste sa na pôde našej základnej školy spolu so svojimi vnúčatami zabavili a odniesli ste si krásne spomienky.

 • Pozvánka pre starých rodičov

 • Plenárne rodičovské združenie

 • Naši žiaci na medzinárodnom festivale Mravenec

  9. 9. 2017

  V sobotu 30.9. 2017 sa náš folklórny  súbor Bablnka  zúčastnil  medzinárodnej  prehliadky detských folklórnych súborov „FESTIVAL MRAVENEC“ v Plaveckom Štvrtku. Vystúpenie našich žiakov bolo skvelé a naši žiaci dôstojne reprezentovali našu školu a  región. Veľké poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim žiakom  tancujúcim v Bablnke. Samozrejme úprimné poďakovanie patrí vedúcej súboru p. Márii Hlavačkovej, Mgr. Miriam Hačkovej a  Mgr. Andrejovi Gregušíkovi za akordeónový doprovod, p. Zuzane Plškovej a manželom Stuchlym za dopravu detí, pretože sme sa  nevošli všetci do mikrobusu, poďakovanie za dozor a pomoc s najmenšími tanečníkmi p. Lenke Lontošovej, p. Janke Mikátovej a p. Mičekovej. (Pozn. V týchto dňoch prebieha zápis nových členov do súboru Bablnka. V  prípade záujmu kontaktujte vedúcu súboru p. Máriu Hlavačkovú).

  -sp-                       

 • Začíname školský rok 2017/2018

 • Školské pomôcky na šk. rok 2017/2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojzesovo - Černík
  941 04 Mojzesovo č. 505
 • 035/657 8001

  PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ

  Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621

  Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661

  Marcela Komáromyová - vedúca jedálne, mobil: 0911 789 845

Fotogaléria