• Týždeň modrého gombíka

     • Zbierku sme podporili sumou 185,65 EUR. Ďakujeme všetkým. 

     • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho

     • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho Vám oznamuje, že od septembra 2018 otvára hudobný, tanečný a výtvarný odbor v priestoroch ZŠ Mojzesovo – Černík.Prijímacie skúšky na SZUŠ budú dňa 18.05.2018 od 13:00 do 16:30 v ZŠ Mojzesovo – Černík.

      Hudobný odbor : - Husle- Klavír- Flauta- Gitara- Syntetizátor- Spev

      Bližšie informácie môžete získať alebo na tel. čísle 0918/463 379.S pozdravom Jozef Döme – riaditeľ

     • Týždeň modrého gombíka

     • Milí rodičia,

      v tomto školskom roku sa naša škola znovu zapája do projektu Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Cieľom je pomôcť deťom na  Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

      Ako sa dá do zbierky zapojiť?

      Do zbierky sa môžete zapojiť v týždni od 14. – 18. mája  prostredníctvom Vašich detí, ktoré vhodia príspevok do zapečatenej pokladničky UNICEF v škole.

      Za príspevok väčší ako 1 € získate ako poďakovanie modrý gombík.   

      Ďakujeme, že Vám život iných ľudí nie je ľahostajný. 

     • Športová akadémia Mateja Tótha

     • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy.
      Naša základná škola
      Základná škola, Mojzesovo 505, Mojzesovo 94104
      sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
      na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu
      školu.  Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu
      šancu má naša základná škola.

      Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke
      wwww.dobravec.o2.sk
      . V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

     • DEŇ MATIEK

     • Vážení rodičia a priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na kultúrny program venovaný DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční 11. máj 2018 o 16:30 v telocvični ZŠ.

    • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík
     • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

     • Vážení rodičia,

      naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2017. 

      Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. 

      Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávanie našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.

      Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
      Forma: občianske združenie 
      IČO: 42121388
      SID: nevypĺňa sa 
      Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

       

      Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

      1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

      • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2018 
      • vyplňte vyhlasenie o poukázaní 2%z dane
      • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2018 alebo ich včas odovzdajte v škole a my ich doručíme na daňový úrad.

       

      2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

      • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
      • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
      • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 30.4. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň 

       

      3. Právnické osoby:

      Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 30.04.2018, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

       

      Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

       

      Ďakujeme

      Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

      Oslavy Dňa učiteľov

      Spomienky na žiacke ako aj učiteľské časy dominovali v krásnej akcii organizovanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Dobrým zvykom je pozývať bývalé pani učiteľky a pánov učiteľov, aby si spolu s nami zaspomínali na svoje profesijné chvíle. Naši starší kolegovia sa ocitli v úlohe žiakov a žiaci v pozícii učiteľov. Netradičná hodina literatúry, dejepisu, prírodných vied a hudobnej výchovy preverila získané vedomosti i zručnosti. Dobrá nálada i smiech boli korením tejto hodiny. Veď aj z týchto fotografií vidieť, že čas neubral na šarme týmto skvelým ľuďom.

       

     • Zber papiera

     • V dňoch  10. – 20. apríla 2018  na našej škole prebieha zber papiera.

      MIESTO: na parkovisku

      ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

      Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

     • ENGLISH WEEK / ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

     • Vážení rodičia, ponúkame možnosť PRIHLÁSIŤ VAŠE DIEŤA  NA KOMUNIKAČNÝ TÝŽDEŇ  V ANGLICKOM JAZYKU.

      Termín pre tento školský rok je: 7.5.2018 a od 9.5- 11.5.2018/po.,str.-pia./ Cena je 30€.

      Lektor bude viesť výučbu 6 vyučovacích hodín denne. Žiaci majú možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.

      Lektor: Mr  Ray Sikorski, rodený Američan

       

      Bližšie informácie u pani učiteľky K. Bírešovej

     • Biblická olympiáda

     • Naše žiačky Adriana Homolová, Sofia Mičeková a Lenka Záhorcová sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Získlali sme pekné 5. miesto. Blahoželáme!

     • Výlet za snehom

     • Dátum: 17.2. 2018 (sobota)

      Miesto: Krahule

      Cena: 20 € (suma zahŕňa celodenný skipas a jeho zálohu 2 €, ktorá sa vám po lyžovaní vráti, dopravu autobusom)

      Odchod: 7.00 h pred školou

      Predpokladaný príchod: 18.00

      Výlet je organizovaný pre deti s rodičmi, ich rodinných príslušníkov a priateľov školy. Prihlásiť sa môžete u p. zást. Laurovej.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať formou individuálnych pohovorov dňa 15.1. 2018 (pondelok) od 14:30 hod. do 16:30 hod  v I. a II. pavilóne ZŠ.

     • Rodičovský ples

     • Milí rodičia a priatelia našej školy.Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík Vás srdečne pozýva na Rodičovský ples.

      Touto cestou si dovoľujeme osloviť sponzorov s prosbou podporiť ples cenou do tomboly. Tešíme sa na Vašu účasť.

      Vstupenky si môžete zakúpiť v ZŠ alebo v Kvetinárstve Fialka v Mojzesove.

       

      Ďakujeme.

    • Naši žiaci na medzinárodnom festivale Mravenec
     • Naši žiaci na medzinárodnom festivale Mravenec

     • V sobotu 30.9. 2017 sa náš folklórny  súbor Bablnka  zúčastnil  medzinárodnej  prehliadky detských folklórnych súborov „FESTIVAL MRAVENEC“ v Plaveckom Štvrtku. Vystúpenie našich žiakov bolo skvelé a naši žiaci dôstojne reprezentovali našu školu a  región. Veľké poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim žiakom  tancujúcim v Bablnke. Samozrejme úprimné poďakovanie patrí vedúcej súboru p. Márii Hlavačkovej, Mgr. Miriam Hačkovej a  Mgr. Andrejovi Gregušíkovi za akordeónový doprovod, p. Zuzane Plškovej a manželom Stuchlym za dopravu detí, pretože sme sa  nevošli všetci do mikrobusu, poďakovanie za dozor a pomoc s najmenšími tanečníkmi p. Lenke Lontošovej, p. Janke Mikátovej a p. Mičekovej. (Pozn. V týchto dňoch prebieha zápis nových členov do súboru Bablnka. V  prípade záujmu kontaktujte vedúcu súboru p. Máriu Hlavačkovú).

      -sp-