• Ďakujeme

    •  

     Rozvoj našej školy je možný aj vďaka ochote pomôcť zo strany rodičov a priateľov školy.

     Pomoc škole nemusí byť len finančná, ale veľmi nám pomôžu aj Vaše skúsenosti, zručnosti, nápady, kontakty a hlavne ochota pomôcť.

     Ochotným rodičom a priateľom školy sme vždy otvorení pre rôznu formu spolupráce.

     Všetkým našim podporovateľom úprimne ďakujem.

                                                                                                                          Stanislav Petráš, riaditeľ školy

     Obecná zabíjačka Mojzesovo 7.2. 2015

     Ďakujeme sponorom a obci Mojzesovo za finančný príspevok z vyťažku  obecnej zabíjačky v Mojzesove  pre Základnu školu vo výške 479 Eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na rozvoj materiálneho vybavenia školy.  O konkrétnom použití finančných prostriedkov budeme informovať.

     Školský rok 2014/2015

     Ďakujeme:

     Juraj Kozár - zakúpenie školského nábytku a lavíc a stoličiek do 8. triedy

     Milan Vagunda - školské potreby pre žiakov, servis kosačky

     Daniel Šulík  - elektrikárske práce

     Marián Chovan - elektrikárske práce a ochota pomôcť 24 hodín denne

     Peter Šebík - vodoinštalačné práce

     Marián Mihalovičvýznamná pomoc pri zabezpečení ochrany majetku školy

      

     Zoznam sponzorov školy pri rekonštrukcii telocvične v šk. roku 2013/2014:

     Juraj Kozár

     Štefan Hancko

     Marián Chovan

     Obec Mojzesovo

     Branislav Zlatinský

     Ing. Ján Hanzel

      

     V prípade Vašej ochoty a možnosti pomôcť škole nás kontaktujte.