• Ďakujeme sponzorom

     • Ďakujeme

     •  

      Rozvoj našej školy je možný aj vďaka ochote pomôcť zo strany rodičov a priateľov školy.

      Pomoc škole nemusí byť len finančná, ale veľmi nám pomôžu aj Vaše skúsenosti, zručnosti, nápady, kontakty a hlavne ochota pomôcť.

      Ochotným rodičom a priateľom školy sme vždy otvorení pre rôznu formu spolupráce.

      Všetkým našim podporovateľom úprimne ďakujem.

                                                                                                                           Stanislav Petráš, riaditeľ školy

      Obecná zabíjačka Mojzesovo 7.2. 2015

      Ďakujeme sponorom a obci Mojzesovo za finančný príspevok z vyťažku  obecnej zabíjačky v Mojzesove  pre Základnu školu vo výške 479 Eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na rozvoj materiálneho vybavenia školy.  O konkrétnom použití finančných prostriedkov budeme informovať.

      Školský rok 2014/2015

      Ďakujeme:

      Juraj Kozár - zakúpenie školského nábytku a lavíc a stoličiek do 8. triedy

      Milan Vagunda - školské potreby pre žiakov, servis kosačky

      Daniel Šulík  - elektrikárske práce

      Marián Chovan - elektrikárske práce a ochota pomôcť 24 hodín denne

      Peter Šebík - vodoinštalačné práce

      Marián Mihalovičvýznamná pomoc pri zabezpečení ochrany majetku školy

       

      Zoznam sponzorov školy pri rekonštrukcii telocvične v šk. roku 2013/2014:

      Juraj Kozár

      Štefan Hancko

      Marián Chovan

      Obec Mojzesovo

      Branislav Zlatinský

      Ing. Ján Hanzel

       

      V prípade Vašej ochoty a možnosti pomôcť škole nás kontaktujte.

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch