• Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

      Oslavy Dňa učiteľov

      Spomienky na žiacke ako aj učiteľské časy dominovali v krásnej akcii organizovanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Dobrým zvykom je pozývať bývalé pani učiteľky a pánov učiteľov, aby si spolu s nami zaspomínali na svoje profesijné chvíle. Naši starší kolegovia sa ocitli v úlohe žiakov a žiaci v pozícii učiteľov. Netradičná hodina literatúry, dejepisu, prírodných vied a hudobnej výchovy preverila získané vedomosti i zručnosti. Dobrá nálada i smiech boli korením tejto hodiny. Veď aj z týchto fotografií vidieť, že čas neubral na šarme týmto skvelým ľuďom.

       

     • ENGLISH WEEK / ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

     • Vážení rodičia, ponúkame možnosť PRIHLÁSIŤ VAŠE DIEŤA  NA KOMUNIKAČNÝ TÝŽDEŇ  V ANGLICKOM JAZYKU.

      Termín pre tento školský rok je: 7.5.2018 a od 9.5- 11.5.2018/po.,str.-pia./ Cena je 30€.

      Lektor bude viesť výučbu 6 vyučovacích hodín denne. Žiaci majú možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.

      Lektor: Mr  Ray Sikorski, rodený Američan

       

      Bližšie informácie u pani učiteľky K. Bírešovej

     • Zber papiera

     • V dňoch  10. – 20. apríla 2018  na našej škole prebieha zber papiera.

      MIESTO: na parkovisku

      ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

      Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     • Deň učiteľov
      • Deň učiteľov

       Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

       Oslavy Dňa učiteľov

       Spomienky na žiacke ako aj učiteľské časy dominovali v krásnej akcii organizovanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Dobrým zvykom je pozývať bývalé pani učiteľky a pánov učiteľov, aby si spolu s nami zaspomínali na svoje profesijné chvíle. Naši starší kolegovia sa ocitli v úlohe žiakov a žiaci v pozícii učiteľov. Netradičná hodina literatúry, dejepisu, prírodných vied a hudobnej výchovy preverila získané vedomosti i zručnosti. Dobrá nálada i smiech boli korením tejto hodiny. Veď aj z týchto fotografií vidieť, že čas neubral na šarme týmto skvelým ľuďom.

      • ENGLISH WEEK / ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

       Vážení rodičia, ponúkame možnosť PRIHLÁSIŤ VAŠE DIEŤA NA KOMUNIKAČNÝ TÝŽDEŇ V ANGLICKOM JAZYKU.

       Termín pre tento školský rok je: 7.5.2018 a od 9.5- 11.5.2018/po.,str.-pia./ Cena je 30€.

       Lektor bude viesť výučbu 6 vyučovacích hodín denne. Žiaci majú možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.

      • Zber papiera

       V dňoch 10. – 20. apríla 2018 na našej škole prebieha zber papiera.

       MIESTO: na parkovisku

       ČAS: ráno 7.30 - 8.30 hod, popoludní 13.00 – 15.30 hod

       Zbieraj a odkladaj papier: letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.