• Novinky

      • Týždeň modrého gombíka

      • Zbierku sme podporili sumou 185,65 EUR. Ďakujeme všetkým. 

      • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho

      • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho Vám oznamuje, že od septembra 2018 otvára hudobný, tanečný a výtvarný odbor v priestoroch ZŠ Mojzesovo – Černík.Prijímacie skúšky na SZUŠ budú dňa 18.05.2018 od 13:00 do 16:30 v ZŠ Mojzesovo – Černík.

       Hudobný odbor : - Husle- Klavír- Flauta- Gitara- Syntetizátor- Spev

       Bližšie informácie môžete získať alebo na tel. čísle 0918/463 379.S pozdravom Jozef Döme – riaditeľ

      • Týždeň modrého gombíka

      • Milí rodičia,

       v tomto školskom roku sa naša škola znovu zapája do projektu Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Cieľom je pomôcť deťom na  Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

       Ako sa dá do zbierky zapojiť?

       Do zbierky sa môžete zapojiť v týždni od 14. – 18. mája  prostredníctvom Vašich detí, ktoré vhodia príspevok do zapečatenej pokladničky UNICEF v škole.

       Za príspevok väčší ako 1 € získate ako poďakovanie modrý gombík.   

       Ďakujeme, že Vám život iných ľudí nie je ľahostajný. 

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy.
       Naša základná škola
       Základná škola, Mojzesovo 505, Mojzesovo 94104
       sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
       na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu
       školu.  Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu
       šancu má naša základná škola.

       Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke
       wwww.dobravec.o2.sk
       . V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

      • DEŇ MATIEK

      • Vážení rodičia a priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na kultúrny program venovaný DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční 11. máj 2018 o 16:30 v telocvični ZŠ.

   • Kontakty

    • Základná škola Mojzesovo - Černík
    • zsmojzesovo@azet.sk
    • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
    • 941 04 Mojzesovo č. 505
    • 37863967
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik
   • Vianočná akadémia
   • Vianočné trhy
   • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
   • Mikuláš
   • Fandíme futbalu
   • Výchovný koncert
   • Exkurzia
   • Školský výlet v Bojniciach
   • Deň matiek
   • Aktívny anglický týždeň
   • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch