• ZBER PAPIERA

     • V dňoch  6. – 16. novembra 2018  bude na našej škole prebiehať zber papiera.

      MIESTO: na parkovisku

      ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

      Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

     • Pozvánka na plenárne a triedne ZRŠ

     • žení rodičia!

      Pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,

      ktoré sa uskutoční

      v stredu 3.10. 2018 o 16.00 h

      v 1. pavilóne ZŠ.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      • ZBER PAPIERA

       V dňoch 6. – 16. novembra 2018 bude na našej škole prebiehať zber papiera.

       MIESTO: na parkovisku

       ČAS: ráno 7.30 - 8.30 hod, popoludní 13.00 – 15.30 hod

       Zbieraj a odkladaj papier: letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.