• Novinky

      • ZBER PAPIERA

      • V dňoch  6. – 16. novembra 2018  bude na našej škole prebiehať zber papiera.

       MIESTO: na parkovisku

       ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

       Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

      • Pozvánka na plenárne a triedne ZRŠ

      • žení rodičia!

       Pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,

       ktoré sa uskutoční

       v stredu 3.10. 2018 o 16.00 h

       v 1. pavilóne ZŠ.

   • Kontakty

    • Základná škola Mojzesovo - Černík
    • zsmojzesovo@azet.sk
    • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
    • 941 04 Mojzesovo č. 505
    • 37863967
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik
   • Vianočná akadémia
   • Vianočné trhy
   • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
   • Mikuláš
   • Fandíme futbalu
   • Výchovný koncert
   • Exkurzia
   • Školský výlet v Bojniciach
   • Deň matiek
   • Aktívny anglický týždeň
   • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch