• Naši úspešní riešitelia INFORMATICKÉHO BOBRA

     • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž má iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá Informatický bobor a zapája sa do nej už 44 krajín.

       

      Viac info na: http://ibobor.sk/

     • „oTVOR si konzervu“

     • V pondelok 12.11.2018 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert študentov Súkromného konzervatória v Nitre pod nezvyčajným názvom „Máš hlad po umení? oTVOR si konzervu“.Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hudobno-dramatického umenie, tanca, spevu a hudby. Oceňujeme skvelý výkon študentov konzervatória a ďakujeme za ich super vystúpenie.

     • Mimoriadne výsledky žiakov

     • Radostná správa pre našu školu!!!

      Na webovom sídle Ministerstva školstva bol zverejnený zoznam škôl ocenených za MIMORIADNE VÝSLEDKY ŽIAKOV v šk. roku 2017/2018. V uvedenom zozname sa nachádza aj naša Základná škola Mojzesovo-Černík. Za mimoriadne výsledky bude škole pridelených 800 eur. Tešíme sa!!!

     • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5

     • Riaditeľ   Základnej  školy Mojzesovo-Černík,  941 04 Mojzesovo č. 505   oznamuje žiakom  6. – 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom,  že  rozhodol  o poskytnutí  voľna  podľa  §  150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov

      na deň 21. 11. 2018.

      Riaditeľské voľno bude udelené z dôvodu Testovania 5 – 2018 

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018.

      Žiaci 6.-9. ročníka budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni. Kto má záujem o obed musí sa individuálne prihlásiť.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      • Naši úspešní riešitelia INFORMATICKÉHO BOBRA

       Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž má iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá Informatický bobor a zapája sa do nej už 44 krajín.

      • „oTVOR si konzervu“

       V pondelok 12.11.2018 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert študentov Súkromného konzervatória v Nitre pod nezvyčajným názvom „Máš hlad po umení? oTVOR si konzervu“.Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hudobno-dramatického umenie, tanca, spevu a hudby. Oceňujeme skvelý výkon študentov konzervatória a ďakujeme za ich super vystúpenie.

      • Mimoriadne výsledky žiakov

       Radostná správa pre našu školu!!!

       Na webovom sídle Ministerstva školstva bol zverejnený zoznam škôl ocenených za MIMORIADNE VÝSLEDKY ŽIAKOV v šk. roku 2017/2018. V uvedenom zozname sa nachádza aj naša Základná škola Mojzesovo-Černík. Za mimoriadne výsledky bude škole pridelených 800 eur. Tešíme sa!!!

      • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5

       Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo-Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 oznamuje žiakom 6. – 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov