• Novinky

      • Naši úspešní riešitelia INFORMATICKÉHO BOBRA

      • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž má iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá Informatický bobor a zapája sa do nej už 44 krajín.

        

       Viac info na: http://ibobor.sk/

      • „oTVOR si konzervu“

      • V pondelok 12.11.2018 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert študentov Súkromného konzervatória v Nitre pod nezvyčajným názvom „Máš hlad po umení? oTVOR si konzervu“.Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hudobno-dramatického umenie, tanca, spevu a hudby. Oceňujeme skvelý výkon študentov konzervatória a ďakujeme za ich super vystúpenie.

      • Mimoriadne výsledky žiakov

      • Radostná správa pre našu školu!!!

       Na webovom sídle Ministerstva školstva bol zverejnený zoznam škôl ocenených za MIMORIADNE VÝSLEDKY ŽIAKOV v šk. roku 2017/2018. V uvedenom zozname sa nachádza aj naša Základná škola Mojzesovo-Černík. Za mimoriadne výsledky bude škole pridelených 800 eur. Tešíme sa!!!

      • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5

      • Riaditeľ   Základnej  školy Mojzesovo-Černík,  941 04 Mojzesovo č. 505   oznamuje žiakom  6. – 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom,  že  rozhodol  o poskytnutí  voľna  podľa  §  150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov

       na deň 21. 11. 2018.

       Riaditeľské voľno bude udelené z dôvodu Testovania 5 – 2018 

       Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018.

       Žiaci 6.-9. ročníka budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni. Kto má záujem o obed musí sa individuálne prihlásiť.

   • Kontakty

    • Základná škola Mojzesovo - Černík
    • zsmojzesovo@azet.sk
    • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
    • 941 04 Mojzesovo č. 505
    • 37863967
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik
   • Vianočná akadémia
   • Vianočné trhy
   • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
   • Mikuláš
   • Fandíme futbalu
   • Výchovný koncert
   • Exkurzia
   • Školský výlet v Bojniciach
   • Deň matiek
   • Aktívny anglický týždeň
   • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch