• Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 – 2019 dňa 3.apríla 2019  riaditeľské voľno.

      V tento deň sú všetci žiaci 5. - 8. ročníka  automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

     • Deň učiteľov

     • Z dôvodu Medzinárodného dňa učiteľov vyučovanie vo štvrtok 28.3. 2019 končí 4. vyučovacou hodinou (11:35). ŠKD nebude.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

       Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 – 2019 dňa 3.apríla 2019 riaditeľské voľno.

       V tento deň sú všetci žiaci 5. - 8. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

      • Deň učiteľov

       Z dôvodu Medzinárodného dňa učiteľov vyučovanie vo štvrtok 28.3. 2019 končí 4. vyučovacou hodinou (11:35). ŠKD nebude.