• Novinky

      • Prijímacie skúšky do Súkromnej umeleckej školy sa uskutočnia 5.6. 2019 od 13:00 do 16:30 v I. pavilóne ZŠ Mojzesovo - Černík.

      • Pripravuje sa aj vzdelávanie pre dospelých.

      • SLÁVIK SLOVENSKA

      • Slávik Slovenska, spevácka súťaž, ktorej cieľom je hľadať talenty v speve ľudovej piesne. V okresnom kole nás reperezentovali žiaci Samko Ligocký zo 7.triedy a Vivien Hajnovičová z 2.A triedy, ktorá získala 3.miesto v 1.kategórii. Gratulujeme a tešíme sa.

      • Deň matiek

      • Srdečne Vás pozývame na kultúrny program ku DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční 10. mája 2019 o 16:30 v telocvični ZŠ!

   • Kontakty

    • Základná škola Mojzesovo - Černík
    • zsmojzesovo@azet.sk
    • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
    • 941 04 Mojzesovo č. 505
    • 37863967
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik
   • Vianočná akadémia
   • Vianočné trhy
   • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
   • Mikuláš
   • Fandíme futbalu
   • Výchovný koncert
   • Exkurzia
   • Školský výlet v Bojniciach
   • Deň matiek
   • Aktívny anglický týždeň
   • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch