• Prijímacie skúšky do Súkromnej umeleckej školy sa uskutočnia 5.6. 2019 od 13:00 do 16:30 v I. pavilóne ZŠ Mojzesovo - Černík.

     • Pripravuje sa aj vzdelávanie pre dospelých.

     • SLÁVIK SLOVENSKA

     • Slávik Slovenska, spevácka súťaž, ktorej cieľom je hľadať talenty v speve ľudovej piesne. V okresnom kole nás reperezentovali žiaci Samko Ligocký zo 7.triedy a Vivien Hajnovičová z 2.A triedy, ktorá získala 3.miesto v 1.kategórii. Gratulujeme a tešíme sa.

     • Deň matiek

     • Srdečne Vás pozývame na kultúrny program ku DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční 10. mája 2019 o 16:30 v telocvični ZŠ!

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.