• Novinky

      • Keď sa spojí šikovnosť s priateľstvom

      • Od minulého školského roka  trieda Lienok zažala plamienok priateľstva na Detve. V tomto vzdialenom okresnom mestre si našli naši malí žiaci svojich kamarátov, s ktorými si dopisujú, vymieňajú skúsenosti aj milé darčeky. Koncom minulého školského roka sme prijali pozvanie detvancov a navštívili sme ich. Pocity a zážitky boli nepopísateľné. Posledný deň pred jesennými prázdninami, nám naši kamaráti návštevu opätovali. Vítali sme ich už pri bráne, radostným štebotom a poskakovaním. Detská radosť, najväčšia radosť. V 1.pavilóne sme si pre návštevu z Detvy pripravili kultúrny program, výborné občerstvenie zabezpečili šikovné mamičky, chutný obed naše pani kuchárky. Zábavu, hry, športové aktivity doplnilo aj spoločné púšťanie lampiónov šťastia. Viete aké sú deti. Hravé, šťastné a veselé. Ich radosť bola o to väčšia, keď si vymieňali darčeky. Pre detvancov vytvorili darčeky naši šikovní siedmaci. Žiaci na krúžku šikovných rúk, pod vedením pani učiteľky Vitekovej, vyrobili nádherné tričká, ktoré mali veľký úspech. Ich dlhotrvajúca práca a úsilie priniesli ovocie. Súčasťou tohto príspevku je súbor fotografií z návštevy detvancov na našej škole ako aj fotodokumentácia z prípravy darčekov na krúžku šikovných rúk. Lienky svojim veľkým kamarátom z krúžku touto cestou ďakujú a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Výchovný koncert

      • Cestu slovenskou históriou nám predstavili členovia šermiarsko-divadelnej skupiny Via Historica. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane, šermiarske súboje. Zážitkovou formou sa viac dozvedeli o našej histórii.

      • Exkurzia

      • Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi a Aurelium-zážitkové centrum vedy v Bratislave.

        

      • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 9. ročníka dňa 18. októbra 2019  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov - pohreb Ing. Jozefa Čunderlíka starostu obce Mojzesovo. Z uvedeného dôvodu nie je možné personálne zabezpečiť prevádzku školy.  V tento deň sú žiaci 5. - 9. ročníka  automaticky odhlásení zo stravy.

       Ročníky 1.- 4. sa učia podľa rozvrhu. ŠKD bude v prevádzke.

        

       PaedDr. Stanislav Petráš

       Riaditeľ školy

      • POZVÁNKA

      • Vážení rodičia,pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční v utorok 8. októbra 2019 o 16:00 v priestoroch chodby I. pavilónu. Po plenárnej schôdzi budú nasledovať TRIEDNE SCHÔDZKY s triednymi učiteľmi.  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

   • Kontakty

    • Základná škola Mojzesovo - Černík
    • zsmojzesovo@azet.sk
    • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
    • 941 04 Mojzesovo č. 505
    • 37863967
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik
   • Vianočná akadémia
   • Vianočné trhy
   • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
   • Mikuláš
   • Fandíme futbalu
   • Výchovný koncert
   • Exkurzia
   • Školský výlet v Bojniciach
   • Deň matiek
   • Aktívny anglický týždeň
   • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch