• Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom
      6. – 9. ročníka
      dňa 20. novembra 2019  riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2019

      V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka  automaticky odhlásení zo stravy.

      PaedDr. Stanislav Petráš

      Riaditeľ školy

    • Fandíme futbalu
     • Fandíme futbalu

     • Naša škola vychováva žiakov nielen k aktívnemu športovaniu, ale cez účasť na športových podujatiach aj k pasívnemu športovaniu a k slušnému fandeniu. Prišli sme preto podporiť slovenský tím Slovan na dvoch podujatiach v Bratislave, a to Slovan - Besiktas a Slovan - Wolverhampton. A aj keď to bolo vo večerných hodinách, naši žiaci s veľkým nadšením sledovali tieto zápasy a oduševnene fandili.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

       Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom
       6. – 9. ročníka
       dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2019

       V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.

     • Fandíme futbalu
      • Fandíme futbalu

       Naša škola vychováva žiakov nielen k aktívnemu športovaniu, ale cez účasť na športových podujatiach aj k pasívnemu športovaniu a k slušnému fandeniu. Prišli sme preto podporiť slovenský tím Slovan na dvoch podujatiach v Bratislave, a to Slovan - Besiktas a Slovan - Wolverhampton. A aj keď to bolo vo večerných hodinách, naši žiaci s veľkým nadšením sledovali tieto zápasy a oduševnene fandili.