• Novinky

     • 1. miesto - VOLEJBAL dievčatá - obvodné kolo
      • 1. miesto - VOLEJBAL dievčatá - obvodné kolo

      • 1. VOLEJBAL dievčatá - obvodné kolo
       1. miesto - ZŠ Mojzesovo -Černík
       2. miesto - ZŠ G. Bethlena Nové Zámky
       3. miesto - ZŠ Devínska Nové Zámky

       Našim dievčatám gratulujeme a zároveň chceme poďakovať ochotným rodičom, ktorí nám pomohli s dopravou na volejbalové súťaže.
       Ďakujeme: p.Jane Zlatinskej, p. Ľudmile Kozárovej(VOLEJBAL dievčatá) a p. Štefanovi Bencsíkovi (VOLEJBAL chlapci).
       -sp-

     • Slovenský rozhlas zavítal aj do našej základnej školy. 
      • Slovenský rozhlas zavítal aj do našej základnej školy. 

      • Slovenský rozhlas zavítal aj do našej základnej školy. 
       Nahrávala sa detská relácia Halabala.

       Sobotné ráno s našimi prváčikmi si môžete vypočut zajtra - v sobotu 30.1. 2016 o 8:00 na Rádiu REGINA.

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
      • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      • O Z N A M

       Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

       Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo

       č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

       udeľuje žiakom 1. až 9. ročníka dňa 8.1. 2016 riaditeľské voľno

       z organizačných dôvodov.

        

       Mgr. Stanislav Petráš

       riaditeľ školy

     • Výstava TITANIC
      • Výstava TITANIC

      • Výstava žiakom priblížila dramatický príbeh plavby Titanicu, oboznámila ich s technickými vynálezmi, umeleckými smermi, či politickou situáciou pred I. svetovou vojnou. Žiaci mali možnosť vidieť stovky originálnych artefaktov, ktoré boli vylovené zo slávneho vraku.

       p. uč. Teplanová

      • Milí starí rodičia,

       srdečne Vás pozývame na akadémiu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,

       ktorá sa uskutoční 28.10.2015 v telocvični ZŠ o 16.00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Začiatok školského roka 2015/2016
      • Začiatok školského roka 2015/2016

      • OZNAM

       Riaditeľstvo Základnej školy Mojzesovo - Černík oznamuje svojím žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude v stredu 2. septembra  2015 o 8.15 hod.

       Tešíme sa na vás.

      • Pomôcky pre 2. ročník

      • Pomôcky pre 2. ročník

       Rodičia pozor!

       Chcela by som  Vás upozorníť na menšiu úpravu v zozname pomôcok z minulého roka pre druhákov. Žiaci totiž používali na slovenský jazyk zlé zošity - s tenkými linajkami, do ktorých sa im ťažko písalo. Nakoľko ešte z prvej triedy  sú zvyknutí na veľké písmo, treba mať zošity č. 512.

        

       •  Zošit č. 523 5 ks
       • Zošit č. 512 10 ks
       • Zošit č. 510  alebo hrubší 1 ks (bez linajok)
       • Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

       výkresy A3 20 ks
       výkresy A4 20 ks
       úbor na telesnú výchovu
       prezúvky
       uterák, tekuté mydlo
       toaletný papier, papierové vreckovky
       farebné papiere 1 sada
       ploché štetce 2 ks
       okrúhle štetce 2 ks
       čierny tuš
       voskovky
       fixky
       vodové farby
       igelit na lavicu
       handra na štetce
       nádoba na vodu
       lepidlo
       nožnice
       plastelína
       ceruzku č. 2

       zelené a červené pero
       farebné ceruzky
       guma, strúhatko,  pravítko

     • Výlet do Viedne
      • Výlet do Viedne

      • Koncom mája sa naši žiaci 5.-9. ročníka spolu  s rodičmi a p. učiteľkami zúčastnili spoznávacieho výletu do Viedne.Najskôr sme si pozreli Prírodovedno-historické múzeum. Potom sme s p. sprievodcom spoznávali historickú časť Viedne. S mnohými zážitkami i trochou únavy budeme na tento pekný výlet dlho spomínať. 

       p. uč. Teplanová

     • Školský výlet mladších žiakov
      • Školský výlet mladších žiakov

      •     Koniec  roka sa pomaly blížil a to bolo pre nás znamenie. Dobre naladení, s úsmevom na tvári a výbornou náladou sme sa vydali na cestu. Všetci žiaci 1. až 4. ročníka sme v sprievode krásneho slnečného počasia absolvovali výlet do okolia Galanty. Najskôr sme si overili svoje prírodovedné vedomosti, vzťah k zvieratkám a lásku k prírode. Mnohí z nás si vyskúšali aj jazdu na koni. Naše vedomosti z oblasti dopravnej výchovy sme preverili návštevou dopravného ihriska. Počasie nám prialo a my sme v kruhu svojich priateľou prežili jeden krásny deň. Tešíme sa na ďalší výlet, nové skúsenosti a zážitky v našej škole.

       Ak ste na nás zvedaví, pozrite si naše fotky vo fotoalbume tejto stránky. smileyyes

     • Dotácia na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2015
      • Dotácia na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2015

      • Naša základná škola získala dotaciu na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2015 v nasledovných projektoch:

       Školské akadémie realizované v školskom prostredí - výška dotácie  700 Eur na zakúpenie prenosného pódia.

       Kosačka na kosenie školského ihriska a bežeckej dráhy - výška dotácie  500 Eur  na zakúpenie traktorovej kosačky.

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
      • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      • O Z N A M

       Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

       Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 – 2015 dňa 15.4.2015  riaditeľské voľno.

       V tento deň sú všetci žiaci 5. - 8. ročníka  automaticky odhlásení
       zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

       Mgr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy

     • 2% z dane pre Zdruzenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík
      • 2% z dane pre Zdruzenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

      • Vážení rodičia,

       naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo 18.11.2015 úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2016. 

       Dúfam, že v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávania našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.  Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

       Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
       Forma: občianske združenie 
       IČO: 42121388
       SID: nevypĺňa sa 
       Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

        

       Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

       1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

       • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2016 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2016 
       • vyplňte Vyhlasenie o poukázaní 2%z dane
       • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2016 

        

       2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

       • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
       • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
       • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 30.4. 2016 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň 

        

       3. Právnické osoby:

       Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 30.04.2016, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

        

       Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

        

       Ďakujeme

       Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

     • Finančný výťažok pre školu z obecnej zabíjačky v Mojzesove
      • Finančný výťažok pre školu z obecnej zabíjačky v Mojzesove

      • Ďakujeme sponorom a obci Mojzesovo za finančný príspevok z vyťažku  obecnej zabíjačky
       v Mojzesove  pre Základnu školu vo výške 479 Eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na rozvoj školy. 

     • JUVYR - celoslovenské školské podujatie
      • JUVYR - celoslovenské školské podujatie

      • Zúčastnili sme sa  školského prezentačného podujatia žiakov základných a stredných škôl - JUVYR. Cieľom akcie bola propagácia odborného vzdelávania a profesií. Podujatie vytvorilo názornou, interaktívnou formou  priestor pre vizualizáciu  učebných a študijných odborov a prezentáciu talentu, kreativity a tvorivosti  žiakov SOŠ. Verím, že účasť na tomto podujatí pomôže našim žiakom pri výbere svojho povolania.      Mgr. Teplanová

        

     • Múzeum zbraní a vianočné trhy v Bratislave
      • Múzeum zbraní a vianočné trhy v Bratislave

      • Múzeum zbraní, ktoré zaujalo najmä našich chlapcov nám ponúklo množstvo exponátov vojenskej a turnajovej výzbroje, strelných zbraní. Z najvyššieho poschodia Michalskej veže sa nám páčil výhľad na historickú časť Bratislavy. Vianočné trhy nám pripomenuli, že sa blížia najkrajšie sviatky roka-Vianoce. Deviataci a ôsmaci sa zabavili aj korčuľovaním.       Mgr. Teplanová

     • Pasovanie prvákov
      • Pasovanie prvákov

      •         Dnes boli naši najmladší žiaci pasovaní za prvákov. Deviataci, rozprávkové bytosti, si pre nich pripravili rôzne úlohy. Prváci recitovali, spievali, tancovali, prekonávali prekážkovú dráhu a plnili rôzne úlohy. Za šikovnosť dostali sladkú odmenu. Na záver zložili sľub, po ktorom ich pán riaditeľ pasoval za prvákov a na pamiatku dostali  pasovací dekrét. Dúfame, že svoj sľub sa budú snažiť aj dodržiavať.

       Fotky si môžete pozrieť v albume.

       Mgr. Jana Jakabovičová

      • Boj proti obchodovaniu s ľuďmi-zážitkové učenie

      • V spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch sme pre našich deviatakov pripravili zážitkové učenie s témou Boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Žiaci si pozreli prevenčný film a zaujímavými aktivitami sa naučili ako rozpoznať riziká a ohrozenia pri cestovaní, hľadaní si brigády, pri štúdiu v zahraničí...                Mgr. Teplanová

      • Besedy - Čas premien

      • Besedy - Čas premien

       V októbri sa uskutočnili dve besedy s lektorkou projektu "Čas premien" Mgr. Vierou Čapovou z Bratislavy.

       Prvá beseda bola so žiačkami 6. ročníka na tému  fyzické a psychické zmeny, ktoré sú bežnou súčasťou ich vývinu. Lektorka umožnila žiačkam získať základné vedomosti o anatómii a fyziológii ľudského tela, pomohla dievčatám pochopiť menštruačný cyklus  ako prirodzenú súčasť života ženy. Dievčatám odovzdala brožúrky „Čas premien“, menstruačný kalendár, vzorky Always, Discreet.

       Druhá beseda bola v 8. ročníku s názvom: "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu“-  dievčatá i chlapci sa rozprávali o tom, čo by mali vedieť o vzťahoch, o sebe, o živote -  fyzické, psychické a sociálne aspekty dospievania, reprodukčné zdravie, preventívne prehliadky (gynekológ, urológ), vzájomné vzťahy  ‐ vhodné sexuálne správanie,  pohlavné prenosné choroby – prevencia, vhodné formy antikoncepcie.

       Žiakom sa besedy páčili a boli im prínosom.

      • Mesiac úcty k starším

      • Posledný októbrový deň pred jesennými prázdninami naša škola žiarila slávnostnou atmosférou. Žiaci s láskou očakávali svojich starých rodičov, pre ktorých si v mesiaci úcty k starším nacvičili milý program. Každá báseň, pieseň, scénka i tanček v ich podaní patril práve im. Naši milí starí rodičia nás nesklamali, ale práve naopak, veľmi potešili svojou hojnou účasťou. Ďakujeme im za pohladenia, potlesk, slzičky v očiach, no najmä za  ich lásku. Zaspomínajte si spolu s nami a potešte sa prezretím si fotoalbumu.

                                                     Mesiac úcty k starším - Obrázok 1     S láskou vaše vnúčatá.

     • Výstava ovocia a zeleniny v Mojzesove
      • Výstava ovocia a zeleniny v Mojzesove

      • Nedávno sme so žiakmi 2. - 5. ročníka navštívili výstavu ovocia a zeleniny v Mojzesove. Chutné a výživné exponáty sme si boli prezrieť už aj po minulé roky. Žiakov vystavené plody práce šikovných záhradkárov vždy zaujímali a s obdivom si ich prezreli aj tento rok. Zároveň obdivovali aj výtvarné práce, ktoré skrášlili výstavné priestory. Ďakujeme záhradkárom z Mojzesova, že nám umožnili prežiť príjemné chvíle na ich výstave a tešíme sa znova na budúci rok. Prajeme im dobré počasie a málo škodcov! smiley

       Fotografie z našej návštevy nájdete vo fotoalbume.

       Žiaci ZŠ Mojzesovo - Černík, Zuzana Blašková

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch