• Novinky

     • Jesenná výzdoba triedy
      • Jesenná výzdoba triedy

      • Milí rodičia, priatelia,

       pozývam Vás na krátku virtuálnu prehliadku 2. triedy. Väčšinu jej jesennej výzdoby vytvorili moji šikovní druháci. Týmto príspevkom chcem poukázať na to, že našu školu navštevujú žiaci, ktorým záleží na príjemnom a peknom prostredí, v ktorom sa učia. Som presvedčená, že sa im to darí a sú milou inšpiráciou aj pre ostatných. Takže, nech sa páči, vstúpte. Fotografie nájdete vo fotoalbume pod názvom Naša 2. trieda. Tešíme sa na Vás. Zuzana Blašková, tr. uč.

     • Tajomstvá faraóna a interaktívne exponáty
      • Tajomstvá faraóna a interaktívne exponáty

      • Zúčastnili sme sa exkurzie, ktorej zážitok sa niesol v duchu egyptského cestovania. S dobovo oblečenou animátorkou sme sa stali účastníkmi mumifikácie, dozvedeli sme sa viac o starovekom Egypte. Zaujalo nás aj ako fungujú matematické a fyzikálne javy v každodennom živote. Páčil sa nám najmä Bublinkový svet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  V. Teplanová

        

     • Burza hračiek - vyhodnotenie projektu
      • Burza hračiek - vyhodnotenie projektu

      • Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili.

       Finančný príspevok v hodnote 101,40 EUR bol zaslaný na účet organizácie UNICEF.

       V. Teplanová

     • Beseda s Políciou SR
      • Beseda s Políciou SR

      • Policajtky z oddelenia Prevencie kriminality v rámci Preventívnych projektov KR PZ Nitra oboznámili našich žiakov 8. a 9. ročníka s témami: Zvyšovanie právneho vedomia-informácie o páchaní kriminality a Prevencia šikanovania v školách.

     • Historický šerm
      • Historický šerm

      • Prezentácia historického šermu ponúkla žiakom netradičnú hodinu dejepisu. Žiaci sa zaujímavým spôsobom naučili ako sa v minulosti bojovalo, aká bola  výzbroj a odievanie bojovníkov. Viac vo fotoalbume...

       V. Teplanová

     • Európsky deň rodiny a školy
      • Európsky deň rodiny a školy

      • Pri tejto príležitosti sme si spríjemnili piatkové dopoludnie. Spolu s rodičmi sa žiaci zapojili do rôznych aktivít: Výmenný obchod hračiek, Varenie z receptov našich starých mám, Jesenné dekorácie, Šarkaniáda, Kvíz, Háčkovanie, Športové hry...

     • Z povaly starej matere
      • Z povaly starej matere

      • Staré predmety, ktoré žiaci priniesli na výstavu nám poskytli príjemnú spomienku na časy minulé, keď bol svet trochu iný oproti tomu dnešnému. Žiaci sa oboznámili s predmetmi, ktoré ľudia kedysi používali na spracovanie potravy, na zhotovovanie odevu, obrábanie  pôdy.

     • Zdravý týždeň
      • Zdravý týždeň

      • Od 7.10. do 11.10. sme usporiadali na našej škole Zdravý týždeň. Každý deň sme spolu s našimi deťmi chutnali iný druh ovocia  a zeleniny. Deti prišli oblečené vo farbe príslušného ovocia  a zeleniny, tvorili básne, projekty.  

     • Opäť v škole
      • Opäť v škole

      • 2. septembra sme po letných prázdninách privítali našich školákov opäť v škole. Nezabudnuteľné zážitky tým najmenším budú pripomínať fotografie v našej fotogalérii. Do nového školského roka prajeme rodičom i žiakom veľa trpezlivosti, tvorivých síl a úspechov.

     • Speváci v školských laviciach
      • Speváci v školských laviciach

      • Výstava Speváci v školských laviciach priblížila žiakom na hodinách dejepisu detstvo, školské a študentské roky spevákov viacerých generácií. Žiakov najviac zaujali školské fotografie spevákov, ich žiacke knižky, vysvedčenia, obľúbené predmety...Ďakujeme Múzeu školstva a pedagogiky za zapožičanie výstavných materiálov.

     • Výtvarná súťaž
      • Výtvarná súťaž

      • Naši žiaci boli úspešní vo výtvarnej súťaži V našom lese:

       1. kategória:1. miesto: E. Komáromyová, M. Červenka, M. Mihalovič, P. Sádovská, Z. Vrtáková 2. kategória:1. miesto: E. Gábrišová, V. Zlatinská, M. Hrušková 2. miesto: M. Vaňo, D. Homolová, 3. miesto: K. Miková, J. Pernický

     • Výchovný koncert
      • Výchovný koncert

      • Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje nám predviedol hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský.

     • Exkurzia v Bratislave
      • Exkurzia v Bratislave

      • Navštívili sme detské laboratórium Kid´s Lab Hókus Pókus, kde sa zo žiakov stali malí chemici. Pozreli sme si historické pamiatky Starého mesta  a navštívili Vianočné trhy na Hlavnom námestí.

     • Športové úspechy
      • Športové úspechy

      •  Blahoželáme športovcom, ktorí úspešne reprezentujú našu školu.

       Basketbal chlapci 1. miesto - obvodné kolo 3. miesto - majstrovstvá okresu Basketbal dievčatá 1. miesto - obvodné kolo 2. miesto-majstrovstvá okresu Malý futbal 1. miesto - obvodné kolo Futbal Coca cola cup 1. miesto - obvodné kolo

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • Tradične i tento rok sme si predvianočnú atmosféru spríjemnili vianočnými trhmi a tvorivými dielňami. Žiaci spolu s rodičmi zdobili medovníky, aranžovali, vytvárali vianočné ozdoby...

     • Recitačná súťaž
      • Recitačná súťaž

      • Naše recitátorky Veronika Kanásová, Kristína Teplanová a Veronika Vengerová reprezentovali našu školu v krajskom kole v recitačnej súťaži ... a Slovo bolo u Boha...               V. Vengerová získlala 3. miesto.

      • Záložka do knihy

      • Žiaci 1.-7. ročníka sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slov. školami a podpora čítania prostredníctvom  vyrobených záložiek do kníh. Veríme, že naše záložky spríjemnia čítanie žiakov našej partnerskej školy vo Valaskej Belej.

      • Triedime odpad

      • Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov a zároveň za splnené úlohy získavať body, za ktoré bude škola odmenená zaujímavými cenami. Zberné nádoby sú umiestnené v obidvoch budovách školy, do ktorých zbierame drobné nepotrebné elektrospotrebiče /napr. strarý mobil, kalkulačku, varnú konvicu, fén, MP3 prehrávač, žehličku, elektrohračku.../ Ďalšie informácie sú na www.recyklohry.sk . Ďalej triedime použité batérie, tetrapakové obaly a pripravujeme zber papiera. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektov zapoja.

        

      • Úspechy v školskom roku 2011/2012

      • Volejbal

       1.miesto – víťaz obvodného kola – kategória žiaci

       1.miesto -  majstrovstvá okresu Nové Zámky – kategória žiaci

       3.miesto - majstrovstvá kraja – kategória žiaci

       2. miesto - obvodné kolo – kategória žiačky

       4.miesto -  majstrovstvá okresu Nové Zámky – kategória žiačky

       Basketbal

       1.miesto – víťaz obvodného kola – kategória žiaci

       2.miesto -  majstrovstvá okresu Nové Zámky – kategória žiaci

       Futbal

       3.miesto -  majstrovstvá okresu Nové Zámky – kategória žiaci

       Ľahká atletika

       2. miesto – štafeta 4x60m majstrovstvá okresu

       2. miesto – David Bencsík, beh 1000m majstrovstvá okresu

       Cezpoľný beh

       3.miesto – majstrovstvá okresu, družstvo D. Bencsik, A. Buranský, D. Fekeč

       Umelecký prednes

       A slovo bolo u Boha

       1.miesto – krajské kolo Natália Nagyová, Kristína Teplanová, (účasť na celoslovenskom kole v BA)

       2. miesto – krajské kolo Veronika Vengerová

       Hviezdoslavov Kubín

       1.miesto – okresné kolo Renáta Uhrová, Diana Trnkusová

       2. miesto – VivienZlatinská

       3. miesto – krajské kolo Diana Trnkusová

       Čestné uznanie v krajskom kole – Renáta Uhrová

       Olympiáda v anglickom jazyku

       Úspešná riešiteľka okresného kola – Natália Šebíková

       Projektová súťaž v anglickom jazyku

       Welcome inourtown

       1.miesto -  L. Vrtáková, K. Teplanová, V. Vengerová, S. Laurová

       Matematická olympiáda

       1.miesto -obvodné kolo – Adam Venger

       5.miesto -   krajské kolo Adam Venger

       Matematický klokan

       Úspešní riešitelia – Róbert Kóša, Dominik Klein

       Pikomat

       Úspešné riešiteľky – Kristína Teplanová, Veronika Vengerová

       Mladí záchranári civilnej ochrany

       1.miesto -  obvodné kolo  Natália Šebíková, Kristína Vaneková, Juraj Chrenák, Martin Hlavačka,

       3.miesto - krajské kolo  Natália Šebíková, Kristína Vaneková, Juraj Chrenák, Martin Hlavačka,

       Streľba zo vzduchovky

       1.miesto – Majstrovstvá okresu  Natália Šebíková

       2.miesto – Majstrovstvá okresu Tatiana Šimeghová

       4.miesto – Majstrovstvá okresu Martin Hlavačka 

       3.miesto – Majstrovstvá okresu - kategória družstvá- Natália Šebíková,  Tatiana Šimeghová, Martin Hlavačka

       3.miesto –Majstrovstvá kraja  Natália Šebíková

       Biblická olympiáda

       2. miesto – dekanátne kolo – Diana Trnkusová, Viktória Juríková, Tomáš Homola

       Hypercium – environmentálna súťaž

       12.miesto – Diana Trnkusová, Dominika Valovičová, Kristína Vaneková

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch