• Športové úspechy
     • Športové úspechy

     •  Blahoželáme športovcom, ktorí úspešne reprezentujú našu školu.

      Basketbal chlapci 1. miesto - obvodné kolo 3. miesto - majstrovstvá okresu Basketbal dievčatá 1. miesto - obvodné kolo 2. miesto-majstrovstvá okresu Malý futbal 1. miesto - obvodné kolo Futbal Coca cola cup 1. miesto - obvodné kolo

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • Tradične i tento rok sme si predvianočnú atmosféru spríjemnili vianočnými trhmi a tvorivými dielňami. Žiaci spolu s rodičmi zdobili medovníky, aranžovali, vytvárali vianočné ozdoby...

    • Recitačná súťaž
     • Recitačná súťaž

     • Naše recitátorky Veronika Kanásová, Kristína Teplanová a Veronika Vengerová reprezentovali našu školu v krajskom kole v recitačnej súťaži ... a Slovo bolo u Boha...               V. Vengerová získlala 3. miesto.

     • Záložka do knihy

     • Žiaci 1.-7. ročníka sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slov. školami a podpora čítania prostredníctvom  vyrobených záložiek do kníh. Veríme, že naše záložky spríjemnia čítanie žiakov našej partnerskej školy vo Valaskej Belej.

     • Triedime odpad

     • Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov a zároveň za splnené úlohy získavať body, za ktoré bude škola odmenená zaujímavými cenami. Zberné nádoby sú umiestnené v obidvoch budovách školy, do ktorých zbierame drobné nepotrebné elektrospotrebiče /napr. strarý mobil, kalkulačku, varnú konvicu, fén, MP3 prehrávač, žehličku, elektrohračku.../ Ďalšie informácie sú na www.recyklohry.sk . Ďalej triedime použité batérie, tetrapakové obaly a pripravujeme zber papiera. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektov zapoja.

       

     • Úspechy v školskom roku 2011/2012

     • Volejbal

      1.miesto – víťaz obvodného kola – kategória žiaci

      1.miesto -  majstrovstvá okresu Nové Zámky – kategória žiaci

      3.miesto - majstrovstvá kraja – kategória žiaci

      2. miesto - obvodné kolo – kategória žiačky

      4.miesto -  majstrovstvá okresu Nové Zámky – kategória žiačky

      Basketbal

      1.miesto – víťaz obvodného kola – kategória žiaci

      2.miesto -  majstrovstvá okresu Nové Zámky – kategória žiaci

      Futbal

      3.miesto -  majstrovstvá okresu Nové Zámky – kategória žiaci

      Ľahká atletika

      2. miesto – štafeta 4x60m majstrovstvá okresu

      2. miesto – David Bencsík, beh 1000m majstrovstvá okresu

      Cezpoľný beh

      3.miesto – majstrovstvá okresu, družstvo D. Bencsik, A. Buranský, D. Fekeč

      Umelecký prednes

      A slovo bolo u Boha

      1.miesto – krajské kolo Natália Nagyová, Kristína Teplanová, (účasť na celoslovenskom kole v BA)

      2. miesto – krajské kolo Veronika Vengerová

      Hviezdoslavov Kubín

      1.miesto – okresné kolo Renáta Uhrová, Diana Trnkusová

      2. miesto – VivienZlatinská

      3. miesto – krajské kolo Diana Trnkusová

      Čestné uznanie v krajskom kole – Renáta Uhrová

      Olympiáda v anglickom jazyku

      Úspešná riešiteľka okresného kola – Natália Šebíková

      Projektová súťaž v anglickom jazyku

      Welcome inourtown

      1.miesto -  L. Vrtáková, K. Teplanová, V. Vengerová, S. Laurová

      Matematická olympiáda

      1.miesto -obvodné kolo – Adam Venger

      5.miesto -   krajské kolo Adam Venger

      Matematický klokan

      Úspešní riešitelia – Róbert Kóša, Dominik Klein

      Pikomat

      Úspešné riešiteľky – Kristína Teplanová, Veronika Vengerová

      Mladí záchranári civilnej ochrany

      1.miesto -  obvodné kolo  Natália Šebíková, Kristína Vaneková, Juraj Chrenák, Martin Hlavačka,

      3.miesto - krajské kolo  Natália Šebíková, Kristína Vaneková, Juraj Chrenák, Martin Hlavačka,

      Streľba zo vzduchovky

      1.miesto – Majstrovstvá okresu  Natália Šebíková

      2.miesto – Majstrovstvá okresu Tatiana Šimeghová

      4.miesto – Majstrovstvá okresu Martin Hlavačka 

      3.miesto – Majstrovstvá okresu - kategória družstvá- Natália Šebíková,  Tatiana Šimeghová, Martin Hlavačka

      3.miesto –Majstrovstvá kraja  Natália Šebíková

      Biblická olympiáda

      2. miesto – dekanátne kolo – Diana Trnkusová, Viktória Juríková, Tomáš Homola

      Hypercium – environmentálna súťaž

      12.miesto – Diana Trnkusová, Dominika Valovičová, Kristína Vaneková

     • Medzinárodný deň detí

     • Naši najmenší si s radosťou zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Pre tých starších sme pripravili zábavno-súťažnú hru, v ktorej súťažné družstvá  museli prejaviť  najmä tvorivosť. Teší nás, že sme všetkým deťom k ich sviatku vyčarili úsmev na tvári.

     • Protidrogový deň

     • Prijali sme pozvanie ZŠ Vinodol a 28.mája  sme sa zúčastnili zaujímavej akcie. Žiaci si pozreli ukážky práce Polície SR, Colnej správy , Záchrannej služby a Hasičského zboru. Zaujala nás aj ukážka bojov a historické vozidlá z druhej svetovej vojny.

     • Týždeň modrého gombíka

     • Naša škola sa zapojila do  finančnej zbierky organizácie UNICEF. Vyzbierané financie v hodnote 150,50 EUR boli poukázané na účet organizácie s cieľom zabezpečiť pitnú vodu pre deti v Zimbabwe.

      Ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli a našim dobrovoľníčkam.

     • Vyčistime si Slovensko

     • Zapojili sme sa do akcie Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme 2012. Akcia bola zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a okolia našej školy.

     • Dve tváre jedného sveta

     • 29. marca 2012 sa na našej škole uskutočnilo vzdelávanie s dobrovoľníčkou organizácie UNICEF. Piatakom a šiestakom formou hier, prezentácie, tvorbou projektov boli prezentované globálne rozvojové témy s prepojením na Dohovor o právach dieťaťa.

     • Štedrá pani jeseň

     • Naši žiaci 3.-5. ročníka 20. októbra navštívili Slov. poľnohospod. múzeum v Nitre. Z pripraveného programu nás najviac zaujala výroba hračiek z prírodných materiálov, zvieratá v hospodárskom dvore, cesta vláčikom...Ochutnali sme pečené gaštany a šípkový čaj. Viac vo fotooalbume.

     • Európsky deň rodiny a školy

     • Pri tejto príležitosti sme 14. októbra v našej škole privítali rodičov i starých rodičov. V príjemnej atmosfére sa žiaci spolu s rodičmi zapájali do rôznych aktivít.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     • Pozvánka na RODIČOVSKÝ PLES

      Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na RODIČOVSKÝ PLES ZŠ Mojzesovo-Černík. V prípade, že máte záujem prispieť cenou do tomboly, kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Ďakujeme.

     • Osmijankova literárna záhrada

      Tohtoroční tretiaci sa prihlásili do celoslovenskej čitateľskej súťaže. Rozhodli sa tak zlepšiť v čítaní, rozvíjať svoju lásku ku knihám a leterárnemu umeniu. Prvé čitateľské semienko zasadili za pomoci tety knihovníčky Zuzky Kurucovej v mestskej knižnici v Šuranoch. Ani chladné počasie a cesta autobusom nezhasla ich túžbu po poznaní. Práve naopak. Už teraz sa tešia na ďalšie čitateľské úlohy, hádanky a zábavu. Veria, že sa im podaria zasadiť všetky literárne semiačka, z ktorých vyrastú úžasné rastlinky.

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom
      6. – 9. ročníka
      dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2019

      V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.