• ZBER PAPIERA

     • V dňoch 24.4. - 3.5. 2019 prebieha na našej škole zber papiera.

      MIESTO:        na parkovisku

      ČAS:              ráno                7.30  -  8.30 hod.

                             popoludní      13.00 – 15.30 hod.

     • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch

     • S ôsmakmi a deviatakmi sme navštívili Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch. Žiaci sa oboznámili s regionálnou históriou  a pozreli si aktuálnu výstavu Hrady kráľa Mateja.

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 – 2019 dňa 3.apríla 2019  riaditeľské voľno.

      V tento deň sú všetci žiaci 5. - 8. ročníka  automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

     • Deň učiteľov

     • Z dôvodu Medzinárodného dňa učiteľov vyučovanie vo štvrtok 28.3. 2019 končí 4. vyučovacou hodinou (11:35). ŠKD nebude.

     • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

     • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

      Vážení rodičia,

      naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2018. 

      Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. 

      Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávanie našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolná komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.

      Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
      Forma: občianske združenie 
      IČO: 42121388
      SID: nevypĺňa sa 
      Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

       

      Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

      1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

      Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

      Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

      Stiahnite si a vyplňte vyhlasenie o poukzani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.pdf

      2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

      Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

      V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

      3. Právnické osoby:

      Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

      Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

      Ďakujeme

      Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať formou individuálnych pohovorov dňa 21.1. 2019 (pondelok) od 14:30 hod. do 17:00 hod  v I. a II. pavilóne ZŠ.

     • 3. BENEFIČNÝ MAŠKARNÝ PLES ZŠ MOJZESOVO-ČERNÍK

     • Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na 3. BENEFIČNÝ MAŠKARNÝ PLES ZŠ MOJZESOVO-ČERNÍK.

     • Vianočný koncert

     • Súkromná základná umelecká škola Vás pozýva na Vianočný koncert svojich žiakov. Koncert sa uskutoční v stredu 19.12. 2018 o 17:00 na chodbe v I.pavilóne ZŠ Mojzesovo-Černík. Všetci ste srdečne vítaní.

     • VIANOČNÁ AKADÉMIA

     • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy. Pozývame Vás na VIANOČNÚ AKADÉMIU spojenú s Vianočnými trhmi. Tešíme sa na Vás.

     • Naši úspešní riešitelia INFORMATICKÉHO BOBRA

     • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž má iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá Informatický bobor a zapája sa do nej už 44 krajín.

       

      Viac info na: http://ibobor.sk/

     • „oTVOR si konzervu“

     • V pondelok 12.11.2018 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert študentov Súkromného konzervatória v Nitre pod nezvyčajným názvom „Máš hlad po umení? oTVOR si konzervu“.Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hudobno-dramatického umenie, tanca, spevu a hudby. Oceňujeme skvelý výkon študentov konzervatória a ďakujeme za ich super vystúpenie.

     • Mimoriadne výsledky žiakov

     • Radostná správa pre našu školu!!!

      Na webovom sídle Ministerstva školstva bol zverejnený zoznam škôl ocenených za MIMORIADNE VÝSLEDKY ŽIAKOV v šk. roku 2017/2018. V uvedenom zozname sa nachádza aj naša Základná škola Mojzesovo-Černík. Za mimoriadne výsledky bude škole pridelených 800 eur. Tešíme sa!!!

     • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5

     • Riaditeľ   Základnej  školy Mojzesovo-Černík,  941 04 Mojzesovo č. 505   oznamuje žiakom  6. – 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom,  že  rozhodol  o poskytnutí  voľna  podľa  §  150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov

      na deň 21. 11. 2018.

      Riaditeľské voľno bude udelené z dôvodu Testovania 5 – 2018 

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018.

      Žiaci 6.-9. ročníka budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni. Kto má záujem o obed musí sa individuálne prihlásiť.

     • ZBER PAPIERA

     • V dňoch  6. – 16. novembra 2018  bude na našej škole prebiehať zber papiera.

      MIESTO: na parkovisku

      ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

      Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

     • Pozvánka na plenárne a triedne ZRŠ

     • žení rodičia!

      Pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,

      ktoré sa uskutoční

      v stredu 3.10. 2018 o 16.00 h

      v 1. pavilóne ZŠ.

     • Predĺženie doby prevádzky ŠKD

     • ZŠ Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom, že od 17.9. 2018 predlžuje dobu prevádzky školského klubu detí do 16:30.

     • POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MATEJOM TÓTHOM

     • V pondelok 10.septembra 2018 v čase o 9:30 hod. sa v priestoroch telocvične uskutoční  slávnostné verejné odovzdávanie grantu Akadémie Mateja Tótha pre ZŠ Mojzesovo-Černík. Touto cestou pozývame všetkých žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov našej školy na stretnutie s olympionikom Matejom Tóthom. Tešíme sa na Vás.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     • Pozvánka na RODIČOVSKÝ PLES

      Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na RODIČOVSKÝ PLES ZŠ Mojzesovo-Černík. V prípade, že máte záujem prispieť cenou do tomboly, kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Ďakujeme.

     • Osmijankova literárna záhrada

      Tohtoroční tretiaci sa prihlásili do celoslovenskej čitateľskej súťaže. Rozhodli sa tak zlepšiť v čítaní, rozvíjať svoju lásku ku knihám a leterárnemu umeniu. Prvé čitateľské semienko zasadili za pomoci tety knihovníčky Zuzky Kurucovej v mestskej knižnici v Šuranoch. Ani chladné počasie a cesta autobusom nezhasla ich túžbu po poznaní. Práve naopak. Už teraz sa tešia na ďalšie čitateľské úlohy, hádanky a zábavu. Veria, že sa im podaria zasadiť všetky literárne semiačka, z ktorých vyrastú úžasné rastlinky.

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom
      6. – 9. ročníka
      dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2019

      V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.