• Novinky

     • Fandíme futbalu
      • Fandíme futbalu

      • Naša škola vychováva žiakov nielen k aktívnemu športovaniu, ale cez účasť na športových podujatiach aj k pasívnemu športovaniu a k slušnému fandeniu. Prišli sme preto podporiť slovenský tím Slovan na dvoch podujatiach v Bratislave, a to Slovan - Besiktas a Slovan - Wolverhampton. A aj keď to bolo vo večerných hodinách, naši žiaci s veľkým nadšením sledovali tieto zápasy a oduševnene fandili.

      • Keď sa spojí šikovnosť s priateľstvom

      • Od minulého školského roka  trieda Lienok zažala plamienok priateľstva na Detve. V tomto vzdialenom okresnom mestre si našli naši malí žiaci svojich kamarátov, s ktorými si dopisujú, vymieňajú skúsenosti aj milé darčeky. Koncom minulého školského roka sme prijali pozvanie detvancov a navštívili sme ich. Pocity a zážitky boli nepopísateľné. Posledný deň pred jesennými prázdninami, nám naši kamaráti návštevu opätovali. Vítali sme ich už pri bráne, radostným štebotom a poskakovaním. Detská radosť, najväčšia radosť. V 1.pavilóne sme si pre návštevu z Detvy pripravili kultúrny program, výborné občerstvenie zabezpečili šikovné mamičky, chutný obed naše pani kuchárky. Zábavu, hry, športové aktivity doplnilo aj spoločné púšťanie lampiónov šťastia. Viete aké sú deti. Hravé, šťastné a veselé. Ich radosť bola o to väčšia, keď si vymieňali darčeky. Pre detvancov vytvorili darčeky naši šikovní siedmaci. Žiaci na krúžku šikovných rúk, pod vedením pani učiteľky Vitekovej, vyrobili nádherné tričká, ktoré mali veľký úspech. Ich dlhotrvajúca práca a úsilie priniesli ovocie. Súčasťou tohto príspevku je súbor fotografií z návštevy detvancov na našej škole ako aj fotodokumentácia z prípravy darčekov na krúžku šikovných rúk. Lienky svojim veľkým kamarátom z krúžku touto cestou ďakujú a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

      • Výchovný koncert

      • Cestu slovenskou históriou nám predstavili členovia šermiarsko-divadelnej skupiny Via Historica. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane, šermiarske súboje. Zážitkovou formou sa viac dozvedeli o našej histórii.

      • Exkurzia

      • Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi a Aurelium-zážitkové centrum vedy v Bratislave.

        

      • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 9. ročníka dňa 18. októbra 2019  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov - pohreb Ing. Jozefa Čunderlíka starostu obce Mojzesovo. Z uvedeného dôvodu nie je možné personálne zabezpečiť prevádzku školy.  V tento deň sú žiaci 5. - 9. ročníka  automaticky odhlásení zo stravy.

       Ročníky 1.- 4. sa učia podľa rozvrhu. ŠKD bude v prevádzke.

        

       PaedDr. Stanislav Petráš

       Riaditeľ školy

      • POZVÁNKA

      • Vážení rodičia,pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční v utorok 8. októbra 2019 o 16:00 v priestoroch chodby I. pavilónu. Po plenárnej schôdzi budú nasledovať TRIEDNE SCHÔDZKY s triednymi učiteľmi.  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      • OZNAM SZUŠ

      • NOVINKA SZUŠ: možnosť prihlásiť sa už aj na CIMBAL, BICIE a AKORDEÓN pre deti aj dospelých!!!

       Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho oznamuje rodičom zapísaných žiakov, že v štvrtok 5.9. 2019 v čase od 16:00 do 17:00 sa uskutoční úvodné rodičovské združenie. Miesto: 1. pavilón ZŠ Mojzesovo-Černík. Kontakt: Jozef Döme 0918463379

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8:15 v areáli ZŠ. Tešíme sa na Vás. :)

      • Protidrogový deň 2019

      • Riaditeľstvo ZŠ Mojzesovo-Černík v spolupráci s Obecným úradom Mojzesovo, Obecným úradom Černík a Obecným úradom Vinodol Vás pozývajú na Protidrogový deň, ktorý sa uskutoční v areáli ZŠ Mojzesovo-Černík. Sprievodným programom sú ukážky Polície SR, Finančnej správy SR – Colného úradu v Nitre, Hasičského a záchranného zboru SR, Ozbrojených síl SR, Civilnej ochrany, Rýchlej zdravotnej služby a Klubu Československej ľudovej armády. Začiatok programu je v piatok   21. 6. 2019 o 9:00.

        

       Dovoľujeme si upozorniť občanov, že v čase od 9:00 do 12:00 budú v areáli školy použité výstražné sirény zásahových zložiek a taktiež bude počuť výstrely z expanzných zbraní.

      • Prijímacie skúšky do Súkromnej umeleckej školy sa uskutočnia 5.6. 2019 od 13:00 do 16:30 v I. pavilóne ZŠ Mojzesovo - Černík.

      • Pripravuje sa aj vzdelávanie pre dospelých.

      • SLÁVIK SLOVENSKA

      • Slávik Slovenska, spevácka súťaž, ktorej cieľom je hľadať talenty v speve ľudovej piesne. V okresnom kole nás reperezentovali žiaci Samko Ligocký zo 7.triedy a Vivien Hajnovičová z 2.A triedy, ktorá získala 3.miesto v 1.kategórii. Gratulujeme a tešíme sa.

      • Deň matiek

      • Srdečne Vás pozývame na kultúrny program ku DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční 10. mája 2019 o 16:30 v telocvični ZŠ!

      • Rodičovské združenie

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 2.5. 2019 (štvrtok) o 16:00 h v jednotlivých triedach v I. a II. pavilóne ZŠ.

      • ZBER PAPIERA

      • V dňoch 24.4. - 3.5. 2019 prebieha na našej škole zber papiera.

       MIESTO:        na parkovisku

       ČAS:              ráno                7.30  -  8.30 hod.

                              popoludní      13.00 – 15.30 hod.

      • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch

      • S ôsmakmi a deviatakmi sme navštívili Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch. Žiaci sa oboznámili s regionálnou históriou  a pozreli si aktuálnu výstavu Hrady kráľa Mateja.

      • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 – 2019 dňa 3.apríla 2019  riaditeľské voľno.

       V tento deň sú všetci žiaci 5. - 8. ročníka  automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

      • Deň učiteľov

      • Z dôvodu Medzinárodného dňa učiteľov vyučovanie vo štvrtok 28.3. 2019 končí 4. vyučovacou hodinou (11:35). ŠKD nebude.

      • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

      • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

       Vážení rodičia,

       naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2018. 

       Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. 

       Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávanie našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolná komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.

       Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
       Forma: občianske združenie 
       IČO: 42121388
       SID: nevypĺňa sa 
       Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

        

       Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

       1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

       Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

       Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

       Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

       Stiahnite si a vyplňte vyhlasenie o poukzani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.pdf

       2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

       Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

       V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

       3. Právnické osoby:

       Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

       V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

       Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

       Ďakujeme

       Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch