• Súkromná základná umelecká škola - rodičovské združenie

     • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho oznamuje rodičom zapísaných žiakov, že v stredu 5.9. 2018 v čase od 15:30 do 16:30 sa uskutoční úvodné rodičovské združenie. Miesto: 1. pavilón ZŠ Mojzesovo-Černík. Kontakt: Jozef Döme 0918463379

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9. 2018 o 8:15 v areáli základnej školy. Tešíme sa na Vás.

     • Týždeň modrého gombíka

     • Zbierku sme podporili sumou 185,65 EUR. Ďakujeme všetkým. 

     • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho

     • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho Vám oznamuje, že od septembra 2018 otvára hudobný, tanečný a výtvarný odbor v priestoroch ZŠ Mojzesovo – Černík.Prijímacie skúšky na SZUŠ budú dňa 18.05.2018 od 13:00 do 16:30 v ZŠ Mojzesovo – Černík.

      Hudobný odbor : - Husle- Klavír- Flauta- Gitara- Syntetizátor- Spev

      Bližšie informácie môžete získať alebo na tel. čísle 0918/463 379.S pozdravom Jozef Döme – riaditeľ

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

      Oslavy Dňa učiteľov

      Spomienky na žiacke ako aj učiteľské časy dominovali v krásnej akcii organizovanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Dobrým zvykom je pozývať bývalé pani učiteľky a pánov učiteľov, aby si spolu s nami zaspomínali na svoje profesijné chvíle. Naši starší kolegovia sa ocitli v úlohe žiakov a žiaci v pozícii učiteľov. Netradičná hodina literatúry, dejepisu, prírodných vied a hudobnej výchovy preverila získané vedomosti i zručnosti. Dobrá nálada i smiech boli korením tejto hodiny. Veď aj z týchto fotografií vidieť, že čas neubral na šarme týmto skvelým ľuďom.

       

     • Týždeň modrého gombíka

     • Milí rodičia,

      v tomto školskom roku sa naša škola znovu zapája do projektu Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Cieľom je pomôcť deťom na  Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

      Ako sa dá do zbierky zapojiť?

      Do zbierky sa môžete zapojiť v týždni od 14. – 18. mája  prostredníctvom Vašich detí, ktoré vhodia príspevok do zapečatenej pokladničky UNICEF v škole.

      Za príspevok väčší ako 1 € získate ako poďakovanie modrý gombík.   

      Ďakujeme, že Vám život iných ľudí nie je ľahostajný. 

     • Športová akadémia Mateja Tótha

     • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy.
      Naša základná škola
      Základná škola, Mojzesovo 505, Mojzesovo 94104
      sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
      na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu
      školu.  Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu
      šancu má naša základná škola.

      Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke
      wwww.dobravec.o2.sk
      . V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

     • ENGLISH WEEK / ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

     • Vážení rodičia, ponúkame možnosť PRIHLÁSIŤ VAŠE DIEŤA  NA KOMUNIKAČNÝ TÝŽDEŇ  V ANGLICKOM JAZYKU.

      Termín pre tento školský rok je: 7.5.2018 a od 9.5- 11.5.2018/po.,str.-pia./ Cena je 30€.

      Lektor bude viesť výučbu 6 vyučovacích hodín denne. Žiaci majú možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.

      Lektor: Mr  Ray Sikorski, rodený Američan

       

      Bližšie informácie u pani učiteľky K. Bírešovej

     • DEŇ MATIEK

     • Vážení rodičia a priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na kultúrny program venovaný DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční 11. máj 2018 o 16:30 v telocvični ZŠ.

     • Zber papiera

     • V dňoch  10. – 20. apríla 2018  na našej škole prebieha zber papiera.

      MIESTO: na parkovisku

      ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

      Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

    • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík
     • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

     • Vážení rodičia,

      naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2017. 

      Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. 

      Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávanie našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.

      Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
      Forma: občianske združenie 
      IČO: 42121388
      SID: nevypĺňa sa 
      Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

       

      Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

      1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

      • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2018 
      • vyplňte vyhlasenie o poukázaní 2%z dane
      • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2018 alebo ich včas odovzdajte v škole a my ich doručíme na daňový úrad.

       

      2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

      • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
      • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
      • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 30.4. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň 

       

      3. Právnické osoby:

      Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 30.04.2018, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

       

      Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

       

      Ďakujeme

      Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

    • „Do školy na bicykli“
     • „Do školy na bicykli“

     • Milí žiaci!

      v našej škole organizujeme celonárodnú kampaň „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční v termíne 12. – 16. júna 2017.  Kampaň je  vyhlásená národným cyklokoordinátorom, pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR.

       

      Žiaci, ktorí prídu  v termíne  12. – 16. júna 2017 na bicykli získajú kartu Petra Sagana, ktorá ich v budúcom školskom roku oprávňuje 1x sa vyhnúť skúšaniu (kupón neskúšajko). Evidenciu o žiakoch dochádzajúcich na bicykli budú viesť triedni učitelia.

      Takže od pondelku sa na vás tešime na bicykloch.

       

      HLAVNÉ CIELE KAMPANE:

      1. Zapojiť čo najviac Žižkov a priniesť radosť z cesty do školy.
      2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a
      3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, či pešo.
      4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
      5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

       

     • Biblická olympiáda

     • Naše žiačky Adriana Homolová, Sofia Mičeková a Lenka Záhorcová sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Získlali sme pekné 5. miesto. Blahoželáme!

     • Výlet za snehom

     • Dátum: 17.2. 2018 (sobota)

      Miesto: Krahule

      Cena: 20 € (suma zahŕňa celodenný skipas a jeho zálohu 2 €, ktorá sa vám po lyžovaní vráti, dopravu autobusom)

      Odchod: 7.00 h pred školou

      Predpokladaný príchod: 18.00

      Výlet je organizovaný pre deti s rodičmi, ich rodinných príslušníkov a priateľov školy. Prihlásiť sa môžete u p. zást. Laurovej.

     • Rodičovský ples

     • Milí rodičia a priatelia našej školy.Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík Vás srdečne pozýva na Rodičovský ples.

      Touto cestou si dovoľujeme osloviť sponzorov s prosbou podporiť ples cenou do tomboly. Tešíme sa na Vašu účasť.

      Vstupenky si môžete zakúpiť v ZŠ alebo v Kvetinárstve Fialka v Mojzesove.

       

      Ďakujeme.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     • Pozvánka na RODIČOVSKÝ PLES

      Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na RODIČOVSKÝ PLES ZŠ Mojzesovo-Černík. V prípade, že máte záujem prispieť cenou do tomboly, kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Ďakujeme.

     • Osmijankova literárna záhrada

      Tohtoroční tretiaci sa prihlásili do celoslovenskej čitateľskej súťaže. Rozhodli sa tak zlepšiť v čítaní, rozvíjať svoju lásku ku knihám a leterárnemu umeniu. Prvé čitateľské semienko zasadili za pomoci tety knihovníčky Zuzky Kurucovej v mestskej knižnici v Šuranoch. Ani chladné počasie a cesta autobusom nezhasla ich túžbu po poznaní. Práve naopak. Už teraz sa tešia na ďalšie čitateľské úlohy, hádanky a zábavu. Veria, že sa im podaria zasadiť všetky literárne semiačka, z ktorých vyrastú úžasné rastlinky.

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom
      6. – 9. ročníka
      dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2019

      V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.