• Novinky

      • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať formou individuálnych pohovorov dňa 21.1. 2019 (pondelok) od 14:30 hod. do 17:00 hod  v I. a II. pavilóne ZŠ.

      • 3. BENEFIČNÝ MAŠKARNÝ PLES ZŠ MOJZESOVO-ČERNÍK

      • Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na 3. BENEFIČNÝ MAŠKARNÝ PLES ZŠ MOJZESOVO-ČERNÍK.

      • Vianočný koncert

      • Súkromná základná umelecká škola Vás pozýva na Vianočný koncert svojich žiakov. Koncert sa uskutoční v stredu 19.12. 2018 o 17:00 na chodbe v I.pavilóne ZŠ Mojzesovo-Černík. Všetci ste srdečne vítaní.

      • VIANOČNÁ AKADÉMIA

      • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy. Pozývame Vás na VIANOČNÚ AKADÉMIU spojenú s Vianočnými trhmi. Tešíme sa na Vás.

      • Naši úspešní riešitelia INFORMATICKÉHO BOBRA

      • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž má iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá Informatický bobor a zapája sa do nej už 44 krajín.

        

       Viac info na: http://ibobor.sk/

      • „oTVOR si konzervu“

      • V pondelok 12.11.2018 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert študentov Súkromného konzervatória v Nitre pod nezvyčajným názvom „Máš hlad po umení? oTVOR si konzervu“.Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hudobno-dramatického umenie, tanca, spevu a hudby. Oceňujeme skvelý výkon študentov konzervatória a ďakujeme za ich super vystúpenie.

      • Mimoriadne výsledky žiakov

      • Radostná správa pre našu školu!!!

       Na webovom sídle Ministerstva školstva bol zverejnený zoznam škôl ocenených za MIMORIADNE VÝSLEDKY ŽIAKOV v šk. roku 2017/2018. V uvedenom zozname sa nachádza aj naša Základná škola Mojzesovo-Černík. Za mimoriadne výsledky bude škole pridelených 800 eur. Tešíme sa!!!

      • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5

      • Riaditeľ   Základnej  školy Mojzesovo-Černík,  941 04 Mojzesovo č. 505   oznamuje žiakom  6. – 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom,  že  rozhodol  o poskytnutí  voľna  podľa  §  150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov

       na deň 21. 11. 2018.

       Riaditeľské voľno bude udelené z dôvodu Testovania 5 – 2018 

       Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018.

       Žiaci 6.-9. ročníka budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni. Kto má záujem o obed musí sa individuálne prihlásiť.

      • ZBER PAPIERA

      • V dňoch  6. – 16. novembra 2018  bude na našej škole prebiehať zber papiera.

       MIESTO: na parkovisku

       ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

       Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

      • Pozvánka na plenárne a triedne ZRŠ

      • žení rodičia!

       Pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,

       ktoré sa uskutoční

       v stredu 3.10. 2018 o 16.00 h

       v 1. pavilóne ZŠ.

      • Predĺženie doby prevádzky ŠKD

      • ZŠ Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom, že od 17.9. 2018 predlžuje dobu prevádzky školského klubu detí do 16:30.

      • POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MATEJOM TÓTHOM

      • V pondelok 10.septembra 2018 v čase o 9:30 hod. sa v priestoroch telocvične uskutoční  slávnostné verejné odovzdávanie grantu Akadémie Mateja Tótha pre ZŠ Mojzesovo-Černík. Touto cestou pozývame všetkých žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov našej školy na stretnutie s olympionikom Matejom Tóthom. Tešíme sa na Vás.

      • Súkromná základná umelecká škola - rodičovské združenie

      • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho oznamuje rodičom zapísaných žiakov, že v stredu 5.9. 2018 v čase od 15:30 do 16:30 sa uskutoční úvodné rodičovské združenie. Miesto: 1. pavilón ZŠ Mojzesovo-Černík. Kontakt: Jozef Döme 0918463379

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9. 2018 o 8:15 v areáli základnej školy. Tešíme sa na Vás.

      • Týždeň modrého gombíka

      • Zbierku sme podporili sumou 185,65 EUR. Ďakujeme všetkým. 

      • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho

      • Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho Vám oznamuje, že od septembra 2018 otvára hudobný, tanečný a výtvarný odbor v priestoroch ZŠ Mojzesovo – Černík.Prijímacie skúšky na SZUŠ budú dňa 18.05.2018 od 13:00 do 16:30 v ZŠ Mojzesovo – Černík.

       Hudobný odbor : - Husle- Klavír- Flauta- Gitara- Syntetizátor- Spev

       Bližšie informácie môžete získať alebo na tel. čísle 0918/463 379.S pozdravom Jozef Döme – riaditeľ

     • Deň učiteľov
      • Deň učiteľov

      • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

       Oslavy Dňa učiteľov

       Spomienky na žiacke ako aj učiteľské časy dominovali v krásnej akcii organizovanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Dobrým zvykom je pozývať bývalé pani učiteľky a pánov učiteľov, aby si spolu s nami zaspomínali na svoje profesijné chvíle. Naši starší kolegovia sa ocitli v úlohe žiakov a žiaci v pozícii učiteľov. Netradičná hodina literatúry, dejepisu, prírodných vied a hudobnej výchovy preverila získané vedomosti i zručnosti. Dobrá nálada i smiech boli korením tejto hodiny. Veď aj z týchto fotografií vidieť, že čas neubral na šarme týmto skvelým ľuďom.

        

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch