• Novinky

      • Týždeň modrého gombíka

      • Milí rodičia,

       v tomto školskom roku sa naša škola znovu zapája do projektu Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Cieľom je pomôcť deťom na  Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

       Ako sa dá do zbierky zapojiť?

       Do zbierky sa môžete zapojiť v týždni od 14. – 18. mája  prostredníctvom Vašich detí, ktoré vhodia príspevok do zapečatenej pokladničky UNICEF v škole.

       Za príspevok väčší ako 1 € získate ako poďakovanie modrý gombík.   

       Ďakujeme, že Vám život iných ľudí nie je ľahostajný. 

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy.
       Naša základná škola
       Základná škola, Mojzesovo 505, Mojzesovo 94104
       sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
       na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu
       školu.  Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu
       šancu má naša základná škola.

       Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke
       wwww.dobravec.o2.sk
       . V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

      • ENGLISH WEEK / ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

      • Vážení rodičia, ponúkame možnosť PRIHLÁSIŤ VAŠE DIEŤA  NA KOMUNIKAČNÝ TÝŽDEŇ  V ANGLICKOM JAZYKU.

       Termín pre tento školský rok je: 7.5.2018 a od 9.5- 11.5.2018/po.,str.-pia./ Cena je 30€.

       Lektor bude viesť výučbu 6 vyučovacích hodín denne. Žiaci majú možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.

       Lektor: Mr  Ray Sikorski, rodený Američan

        

       Bližšie informácie u pani učiteľky K. Bírešovej

      • DEŇ MATIEK

      • Vážení rodičia a priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na kultúrny program venovaný DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční 11. máj 2018 o 16:30 v telocvični ZŠ.

      • Zber papiera

      • V dňoch  10. – 20. apríla 2018  na našej škole prebieha zber papiera.

       MIESTO: na parkovisku

       ČAS: ráno   7.30 - 8.30 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

       Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a kartóny. Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

     • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík
      • 2% z dane pre Združenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

      • Vážení rodičia,

       naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2017. 

       Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. 

       Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávanie našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.

       Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
       Forma: občianske združenie 
       IČO: 42121388
       SID: nevypĺňa sa 
       Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

        

       Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

       1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

       • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2018 
       • vyplňte vyhlasenie o poukázaní 2%z dane
       • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2018 alebo ich včas odovzdajte v škole a my ich doručíme na daňový úrad.

        

       2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

       • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
       • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
       • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 30.4. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň 

        

       3. Právnické osoby:

       Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 30.04.2018, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

        

       Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

        

       Ďakujeme

       Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

     • „Do školy na bicykli“
      • „Do školy na bicykli“

      • Milí žiaci!

       v našej škole organizujeme celonárodnú kampaň „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční v termíne 12. – 16. júna 2017.  Kampaň je  vyhlásená národným cyklokoordinátorom, pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR.

        

       Žiaci, ktorí prídu  v termíne  12. – 16. júna 2017 na bicykli získajú kartu Petra Sagana, ktorá ich v budúcom školskom roku oprávňuje 1x sa vyhnúť skúšaniu (kupón neskúšajko). Evidenciu o žiakoch dochádzajúcich na bicykli budú viesť triedni učitelia.

       Takže od pondelku sa na vás tešime na bicykloch.

        

       HLAVNÉ CIELE KAMPANE:

       1. Zapojiť čo najviac Žižkov a priniesť radosť z cesty do školy.
       2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a
       3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, či pešo.
       4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
       5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

        

      • Biblická olympiáda

      • Naše žiačky Adriana Homolová, Sofia Mičeková a Lenka Záhorcová sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Získlali sme pekné 5. miesto. Blahoželáme!

      • Výlet za snehom

      • Dátum: 17.2. 2018 (sobota)

       Miesto: Krahule

       Cena: 20 € (suma zahŕňa celodenný skipas a jeho zálohu 2 €, ktorá sa vám po lyžovaní vráti, dopravu autobusom)

       Odchod: 7.00 h pred školou

       Predpokladaný príchod: 18.00

       Výlet je organizovaný pre deti s rodičmi, ich rodinných príslušníkov a priateľov školy. Prihlásiť sa môžete u p. zást. Laurovej.

      • Rodičovský ples

      • Milí rodičia a priatelia našej školy.Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík Vás srdečne pozýva na Rodičovský ples.

       Touto cestou si dovoľujeme osloviť sponzorov s prosbou podporiť ples cenou do tomboly. Tešíme sa na Vašu účasť.

       Vstupenky si môžete zakúpiť v ZŠ alebo v Kvetinárstve Fialka v Mojzesove.

        

       Ďakujeme.

     • Naši žiaci na medzinárodnom festivale Mravenec
      • Naši žiaci na medzinárodnom festivale Mravenec

      • V sobotu 30.9. 2017 sa náš folklórny  súbor Bablnka  zúčastnil  medzinárodnej  prehliadky detských folklórnych súborov „FESTIVAL MRAVENEC“ v Plaveckom Štvrtku. Vystúpenie našich žiakov bolo skvelé a naši žiaci dôstojne reprezentovali našu školu a  región. Veľké poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim žiakom  tancujúcim v Bablnke. Samozrejme úprimné poďakovanie patrí vedúcej súboru p. Márii Hlavačkovej, Mgr. Miriam Hačkovej a  Mgr. Andrejovi Gregušíkovi za akordeónový doprovod, p. Zuzane Plškovej a manželom Stuchlym za dopravu detí, pretože sme sa  nevošli všetci do mikrobusu, poďakovanie za dozor a pomoc s najmenšími tanečníkmi p. Lenke Lontošovej, p. Janke Mikátovej a p. Mičekovej. (Pozn. V týchto dňoch prebieha zápis nových členov do súboru Bablnka. V  prípade záujmu kontaktujte vedúcu súboru p. Máriu Hlavačkovú).

       -sp-                       

      • Riaditeľské voľno

      •  

       Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo-Černík,
       v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove
       a vzdelávaní (školský zákon) §150,
       ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka
       dňa 5. 4. 2017 riaditeľské voľno
       z organizačných dôvodov (Testovanie9 – 2017). 

      • Deň učiteľov

      • Pri príležitosti Dňa učiteľov sme do našej základnej školy pozvali našich bývalých kolegov - učiteľov dôchodcov. Pripravili sme pre nich zaujímavý program. Prváčikovia  predviedli, čo všetko sa už doteraz naučili. Pani učiteľka Chrobáková  pre nich pripravila súťaž v čítaní viet a riešení matematických úloh.  Do pedagogického procesu sme zapojili aj dôchodcov. Ich úlohou  bolo  skontrolovať a vyhodnotiť  správne prečítané vety a opraviť matematické úlohy.  Prváčikovia na základe hodnotenie získavali cenné body vo vedomostnej súťaži. Následne sa naši bývalí učitelia boli pozrieť na otvorenej hodine v 4. triede u pani učiteľky Blaškovej, kde mali možnosť vidieť štvrtákov na vyučovaní s interaktívnou tabuľou.

       Po ukážke vyučovania nasledovala prehliadka priestorov školy, telocvične, jedálne a materskej školy. Nasledoval slávnostný obed v reštaurácii B-éčko v Černíku, ktorého sa okrem učiteľov ZŠ zúčastnili aj pani učiteľky z Materskej školy v Mojzesove  a pani učiteľky Materskej školy v Černíku. Naši žiaci a folklórny súbor Bavlnka (pozn. bývalá Klnka) pripravili skvelý kultúrny program. Všetkým súčasným a bývalým pedagógom prišli zablahoželať a poďakovať za doterajšiu prácu predstavitelia oboch obcí – Ing. Jozef Čunderlik starosta obce Mojzesovo a p. Milan Vašek zástupca starostu obce Černík.

       /foto z akcie najdete v galérii vo FOTOALBUME alebo na FB stránke školy/

     • Úspechy v olympiádách
      • Úspechy v olympiádách

      • Žiačky 6. triedy Lenka Záhorcová, Sofia Mičeková a Adriana Homolová úspešne reprezentovali našu školu a získali 5. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády.

       Emma Gábrišová z 8. triedy sa vo februári zúčastnila okresného kola Dejepisnej olympiády. Bola úspešnou riešiteľkou a získala 7. miesto.

       Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy!

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch