• Naši žiaci na medzinárodnom festivale Mravenec
     • Naši žiaci na medzinárodnom festivale Mravenec

     • V sobotu 30.9. 2017 sa náš folklórny  súbor Bablnka  zúčastnil  medzinárodnej  prehliadky detských folklórnych súborov „FESTIVAL MRAVENEC“ v Plaveckom Štvrtku. Vystúpenie našich žiakov bolo skvelé a naši žiaci dôstojne reprezentovali našu školu a  región. Veľké poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim žiakom  tancujúcim v Bablnke. Samozrejme úprimné poďakovanie patrí vedúcej súboru p. Márii Hlavačkovej, Mgr. Miriam Hačkovej a  Mgr. Andrejovi Gregušíkovi za akordeónový doprovod, p. Zuzane Plškovej a manželom Stuchlym za dopravu detí, pretože sme sa  nevošli všetci do mikrobusu, poďakovanie za dozor a pomoc s najmenšími tanečníkmi p. Lenke Lontošovej, p. Janke Mikátovej a p. Mičekovej. (Pozn. V týchto dňoch prebieha zápis nových členov do súboru Bablnka. V  prípade záujmu kontaktujte vedúcu súboru p. Máriu Hlavačkovú).

      -sp-                       

     • Riaditeľské voľno

     •  

      Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo-Černík,
      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove
      a vzdelávaní (školský zákon) §150,
      ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka
      dňa 5. 4. 2017 riaditeľské voľno
      z organizačných dôvodov (Testovanie9 – 2017). 

     • Deň učiteľov

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov sme do našej základnej školy pozvali našich bývalých kolegov - učiteľov dôchodcov. Pripravili sme pre nich zaujímavý program. Prváčikovia  predviedli, čo všetko sa už doteraz naučili. Pani učiteľka Chrobáková  pre nich pripravila súťaž v čítaní viet a riešení matematických úloh.  Do pedagogického procesu sme zapojili aj dôchodcov. Ich úlohou  bolo  skontrolovať a vyhodnotiť  správne prečítané vety a opraviť matematické úlohy.  Prváčikovia na základe hodnotenie získavali cenné body vo vedomostnej súťaži. Následne sa naši bývalí učitelia boli pozrieť na otvorenej hodine v 4. triede u pani učiteľky Blaškovej, kde mali možnosť vidieť štvrtákov na vyučovaní s interaktívnou tabuľou.

      Po ukážke vyučovania nasledovala prehliadka priestorov školy, telocvične, jedálne a materskej školy. Nasledoval slávnostný obed v reštaurácii B-éčko v Černíku, ktorého sa okrem učiteľov ZŠ zúčastnili aj pani učiteľky z Materskej školy v Mojzesove  a pani učiteľky Materskej školy v Černíku. Naši žiaci a folklórny súbor Bavlnka (pozn. bývalá Klnka) pripravili skvelý kultúrny program. Všetkým súčasným a bývalým pedagógom prišli zablahoželať a poďakovať za doterajšiu prácu predstavitelia oboch obcí – Ing. Jozef Čunderlik starosta obce Mojzesovo a p. Milan Vašek zástupca starostu obce Černík.

      /foto z akcie najdete v galérii vo FOTOALBUME alebo na FB stránke školy/

    • Úspechy v olympiádách
     • Úspechy v olympiádách

     • Žiačky 6. triedy Lenka Záhorcová, Sofia Mičeková a Adriana Homolová úspešne reprezentovali našu školu a získali 5. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády.

      Emma Gábrišová z 8. triedy sa vo februári zúčastnila okresného kola Dejepisnej olympiády. Bola úspešnou riešiteľkou a získala 7. miesto.

      Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy!

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Celkovo škola nazbierala 3 944 kg papiera ( 20,1 kg na žiaka).

      Najviac nazbierala 4. trieda :  833 kg ( 36,2 kg na žiaka).

      Z jednotlivcov najviac nazbierali: M. Vašek ( 4. trieda)    516 kg

                                                           T. Hancko ( 7. trieda)   426 kg

                                                           J. Teplan ( 1.A trieda)  299 kg

       Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ďakujeme!

    • Pozvánka na VIANOČNÚ AKADÉMIU - ZRUŠENÉ z dôvodu chrípkových prázdnin!
     • Pozvánka na VIANOČNÚ AKADÉMIU - ZRUŠENÉ z dôvodu chrípkových prázdnin!

     • Chrípové prázdniny a zrušenie Vianočnej akadémie

     • Základná škola Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 20.12.2016 do 22.12.2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch vyhlásené pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny.

      Z uvedeného dôvodu je ZRUŠENÁ VIANOČNÁ AKADÉMIA, ktorá sa mala uskučniť 21.12. 2016 o 16:00.

      Žiaci základnej školy y nastúpia do školy po vianočných prázdninách v pondelok 9. januára 2017.

       

     • ZBER PAPIERA

     • ZBER PAPIERA - Obrázok 1

      V dňoch  14. – 28. novembra 2016 bude na našej škole prebiehať zber papiera.

      MIESTO: na parkovisku

      ČAS: ráno   7.00- 8.00 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

      Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a       zvlášť kartóny

      Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

    • Akcie školy
     • Akcie školy

     • Vo fotoalbume pribudli ďalšie fotografie z dvoch vydarených akcií školy

      Výchovný koncert "Škola tancom" s členmi tanečnej skupiny Phantom Crew - Norom a Roninom        a deťmi tanečnej školy N Dance Company /14.10.2016/

      Pri príležitosti mesiaca školských knižníc sme zorganizovali "Pasovanie prvákov za budúcich čitateľov". /3.11.2016/

       

     • Do fotoalbumu boli pridané fotografie: Exkurzia v RTVS, Bibiana dom umenia, Týždeň s anglickým lektorom.

     • Plenárne zhromaždenie Rodičovského združenia pri ZŠ Mojzesovo-Černík

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárne zhromaždenie
      rodičovského združenia,
      ktoré sa bude konať dňa 6.10. 2016 (štvrtok)
      o 16:00 hod. v I. pavilóne ZŠ.

      Program:

      1. Otvorenie
      2. Základné organizačné informácie
      3. Voľba členov Rady školy ZŠ
      4. Voľba členov Zduženia rodičov ZŠ
      5. Vyučtovanie finančných prostriedkov Združenia rodičov ZŠ
      6. Triedne schôdzky
    • Zápis detí do školského klubu detí
     • Zápis detí do školského klubu detí

     • Termín a miesto zápisu: od 5.9. – 9.9. 2016 trieda ŠKD

      Prevádzka v ŠKD bude v čase od 11:30 do  16:00

      Mesačný poplatok do ŠKD: 4,50 Eur

      V prípade vysokého záujmu o ŠKD, ktorý bude presahovať kapacitu ŠKD budú uprednostnené deti, kde obaja rodičia pracujú. Ďakujeme za pochopenie.

      Tlačivo so žiadosťou o  prijatie dieťaťa do ŠKD  je možné vyzdvihnúť pri zápise u vychovávateľky Mgr. Andrei Výberčiovej alebo stiahnuť tu:  prihlaska_do_SKD2016.pdf

    • Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017
     • Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

     •     Slávnostné otvorenie
              školského roka
                 2016/2017
              sa uskutoční dňa
             5. septembra 2016
                  o 8. 15 hod..

               Tešíme sa na
             ​všetkých žiakov,
               ale najmä na
            ​našich prváčikov.

    • Múzeum SNP Banská Bystrica
     • Múzeum SNP Banská Bystrica

     • V máji sa starší žiaci zúčastnili historickej exkurzie v Banskej Bystrici. Pozreli sme si skanzen bojovej techniky, bombardovacie lietadlo a exponáty múzea z obdobia druhej svetovej vojny.

      p. uč. Teplanová

     • ZBER PAPIERA

     • ZBER PAPIERA - Obrázok 1

      ZBER PAPIERA JE PREDĹŽENÝ DO STREDY 18.5.2016!

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     • Pozvánka na RODIČOVSKÝ PLES

      Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na RODIČOVSKÝ PLES ZŠ Mojzesovo-Černík. V prípade, že máte záujem prispieť cenou do tomboly, kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Ďakujeme.

     • Osmijankova literárna záhrada

      Tohtoroční tretiaci sa prihlásili do celoslovenskej čitateľskej súťaže. Rozhodli sa tak zlepšiť v čítaní, rozvíjať svoju lásku ku knihám a leterárnemu umeniu. Prvé čitateľské semienko zasadili za pomoci tety knihovníčky Zuzky Kurucovej v mestskej knižnici v Šuranoch. Ani chladné počasie a cesta autobusom nezhasla ich túžbu po poznaní. Práve naopak. Už teraz sa tešia na ďalšie čitateľské úlohy, hádanky a zábavu. Veria, že sa im podaria zasadiť všetky literárne semiačka, z ktorých vyrastú úžasné rastlinky.

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom
      6. – 9. ročníka
      dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2019

      V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.