• Biblická olympiáda

     • Biblia sa stala za posledné mesiace asi najčítanejšou knihou pre naše žiačky Veroniku Kanásovú, Luciu Valentovú a Zuzku Vrtákovú. Na dekanátnom kole Biblickej olympiády získali pekné 3. miesto. Blahoželáme!

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

     • Zápis detí do 1. ročníka našej školy 

      sa uskutoční v dňoch:

      5. apríla 2016 od 13.00 do 16.00
      6. apríla 2016 od 14.00 do 17.00

      v prvom pavilóne na prízemí
      v 3. triede.

      So sebou si prineste:

      • kópiu rodného listu dieťaťa
      • občiansky preukaz
      • 10€ ( pracovné zošity a zošity s predtlačou)

      Tešíme sa na Vás!

                           

    • Testovanie 5
     • Testovanie 5

     • Piataci našej školy úspešne zvládli Testovanie 5. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti priemernej úspešnosti v SR bol z matematiky +7,78 % a zo slovenského jazyka a literatúry +7,52 %. Žiakov pripravovala p. uč. Chrobáková. Blahoželáme!

    • 2. miesto VOLEJBAL dievčatá - okresné kolo
     • 2. miesto VOLEJBAL dievčatá - okresné kolo

     • Naše žiačky = volejbalová elita okresu = 2. miesto v okrese 5.2. 2016
      1. ZŠ Nábrežná Nové Zámky
      2. ZŠ Mojzesovo-Černík
      3. ZŠ Palárikovo,
      4. ZŠ SNP Šurany

    • 1. miesto - VOLEJBAL dievčatá - obvodné kolo
     • 1. miesto - VOLEJBAL dievčatá - obvodné kolo

     • 1. VOLEJBAL dievčatá - obvodné kolo
      1. miesto - ZŠ Mojzesovo -Černík
      2. miesto - ZŠ G. Bethlena Nové Zámky
      3. miesto - ZŠ Devínska Nové Zámky

      Našim dievčatám gratulujeme a zároveň chceme poďakovať ochotným rodičom, ktorí nám pomohli s dopravou na volejbalové súťaže.
      Ďakujeme: p.Jane Zlatinskej, p. Ľudmile Kozárovej(VOLEJBAL dievčatá) a p. Štefanovi Bencsíkovi (VOLEJBAL chlapci).
      -sp-

    • Slovenský rozhlas zavítal aj do našej základnej školy. 
     • Slovenský rozhlas zavítal aj do našej základnej školy. 

     • Slovenský rozhlas zavítal aj do našej základnej školy. 
      Nahrávala sa detská relácia Halabala.

      Sobotné ráno s našimi prváčikmi si môžete vypočut zajtra - v sobotu 30.1. 2016 o 8:00 na Rádiu REGINA.

    • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

     • O Z N A M

      Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo

      č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

      udeľuje žiakom 1. až 9. ročníka dňa 8.1. 2016 riaditeľské voľno

      z organizačných dôvodov.

       

      Mgr. Stanislav Petráš

      riaditeľ školy

    • Výstava TITANIC
     • Výstava TITANIC

     • Výstava žiakom priblížila dramatický príbeh plavby Titanicu, oboznámila ich s technickými vynálezmi, umeleckými smermi, či politickou situáciou pred I. svetovou vojnou. Žiaci mali možnosť vidieť stovky originálnych artefaktov, ktoré boli vylovené zo slávneho vraku.

      p. uč. Teplanová

     • Milí starí rodičia,

      srdečne Vás pozývame na akadémiu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,

      ktorá sa uskutoční 28.10.2015 v telocvični ZŠ o 16.00 hod.

      Tešíme sa na Vás!

    • Začiatok školského roka 2015/2016
     • Začiatok školského roka 2015/2016

     • OZNAM

      Riaditeľstvo Základnej školy Mojzesovo - Černík oznamuje svojím žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude v stredu 2. septembra  2015 o 8.15 hod.

      Tešíme sa na vás.

     • Pomôcky pre 2. ročník

     • Pomôcky pre 2. ročník

      Rodičia pozor!

      Chcela by som  Vás upozorníť na menšiu úpravu v zozname pomôcok z minulého roka pre druhákov. Žiaci totiž používali na slovenský jazyk zlé zošity - s tenkými linajkami, do ktorých sa im ťažko písalo. Nakoľko ešte z prvej triedy  sú zvyknutí na veľké písmo, treba mať zošity č. 512.

       

      •  Zošit č. 523 5 ks
      • Zošit č. 512 10 ks
      • Zošit č. 510  alebo hrubší 1 ks (bez linajok)
      • Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

      výkresy A3 20 ks
      výkresy A4 20 ks
      úbor na telesnú výchovu
      prezúvky
      uterák, tekuté mydlo
      toaletný papier, papierové vreckovky
      farebné papiere 1 sada
      ploché štetce 2 ks
      okrúhle štetce 2 ks
      čierny tuš
      voskovky
      fixky
      vodové farby
      igelit na lavicu
      handra na štetce
      nádoba na vodu
      lepidlo
      nožnice
      plastelína
      ceruzku č. 2

      zelené a červené pero
      farebné ceruzky
      guma, strúhatko,  pravítko

    • Výlet do Viedne
     • Výlet do Viedne

     • Koncom mája sa naši žiaci 5.-9. ročníka spolu  s rodičmi a p. učiteľkami zúčastnili spoznávacieho výletu do Viedne.Najskôr sme si pozreli Prírodovedno-historické múzeum. Potom sme s p. sprievodcom spoznávali historickú časť Viedne. S mnohými zážitkami i trochou únavy budeme na tento pekný výlet dlho spomínať. 

      p. uč. Teplanová

    • Školský výlet mladších žiakov
     • Školský výlet mladších žiakov

     •     Koniec  roka sa pomaly blížil a to bolo pre nás znamenie. Dobre naladení, s úsmevom na tvári a výbornou náladou sme sa vydali na cestu. Všetci žiaci 1. až 4. ročníka sme v sprievode krásneho slnečného počasia absolvovali výlet do okolia Galanty. Najskôr sme si overili svoje prírodovedné vedomosti, vzťah k zvieratkám a lásku k prírode. Mnohí z nás si vyskúšali aj jazdu na koni. Naše vedomosti z oblasti dopravnej výchovy sme preverili návštevou dopravného ihriska. Počasie nám prialo a my sme v kruhu svojich priateľou prežili jeden krásny deň. Tešíme sa na ďalší výlet, nové skúsenosti a zážitky v našej škole.

      Ak ste na nás zvedaví, pozrite si naše fotky vo fotoalbume tejto stránky. smileyyes

    • Dotácia na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2015
     • Dotácia na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2015

     • Naša základná škola získala dotaciu na podporu kultúry a športu v NSK na rok 2015 v nasledovných projektoch:

      Školské akadémie realizované v školskom prostredí - výška dotácie  700 Eur na zakúpenie prenosného pódia.

      Kosačka na kosenie školského ihriska a bežeckej dráhy - výška dotácie  500 Eur  na zakúpenie traktorovej kosačky.

    • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

     • O Z N A M

      Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ  Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 – 2015 dňa 15.4.2015  riaditeľské voľno.

      V tento deň sú všetci žiaci 5. - 8. ročníka  automaticky odhlásení
      zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

      Mgr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy

    • 2% z dane pre Zdruzenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík
     • 2% z dane pre Zdruzenie rodičov pri Základnej škole Mojzesovo- Černík

     • Vážení rodičia,

      naše Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík bolo 18.11.2015 úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2016. 

      Dúfam, že v tomto roku budeme môcť spolu  podporovať vzdelávania našich detí a školu, ktorú navštevujú. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% z dane budete informovaní prostredníctvom Plenárnej schôdze rodičovského združenia. Hospodárenie s finančnými prostriedkami kontroluje kontrolna komisia rodičov zvolená na plenárnom zhromaždení.  Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

      Názov: Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík 
      Forma: občianske združenie 
      IČO: 42121388
      SID: nevypĺňa sa 
      Adresa: 941 04 Mojzesovo č.505

       

      Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

      1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: 

      • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2016 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2016 
      • vyplňte Vyhlasenie o poukázaní 2%z dane
      • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2016 

       

      2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

      • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
      • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
      • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 30.4. 2016 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň 

       

      3. Právnické osoby:

      Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 30.04.2016, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

       

      Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

       

      Ďakujeme

      Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo-Černík

    • Finančný výťažok pre školu z obecnej zabíjačky v Mojzesove
     • Finančný výťažok pre školu z obecnej zabíjačky v Mojzesove

     • Ďakujeme sponorom a obci Mojzesovo za finančný príspevok z vyťažku  obecnej zabíjačky
      v Mojzesove  pre Základnu školu vo výške 479 Eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na rozvoj školy. 

    • JUVYR - celoslovenské školské podujatie
     • JUVYR - celoslovenské školské podujatie

     • Zúčastnili sme sa  školského prezentačného podujatia žiakov základných a stredných škôl - JUVYR. Cieľom akcie bola propagácia odborného vzdelávania a profesií. Podujatie vytvorilo názornou, interaktívnou formou  priestor pre vizualizáciu  učebných a študijných odborov a prezentáciu talentu, kreativity a tvorivosti  žiakov SOŠ. Verím, že účasť na tomto podujatí pomôže našim žiakom pri výbere svojho povolania.      Mgr. Teplanová

       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     • Pozvánka na RODIČOVSKÝ PLES

      Milí rodičia a priatelia našej školy, srdečne Vás pozývame na RODIČOVSKÝ PLES ZŠ Mojzesovo-Černík. V prípade, že máte záujem prispieť cenou do tomboly, kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Ďakujeme.

     • Osmijankova literárna záhrada

      Tohtoroční tretiaci sa prihlásili do celoslovenskej čitateľskej súťaže. Rozhodli sa tak zlepšiť v čítaní, rozvíjať svoju lásku ku knihám a leterárnemu umeniu. Prvé čitateľské semienko zasadili za pomoci tety knihovníčky Zuzky Kurucovej v mestskej knižnici v Šuranoch. Ani chladné počasie a cesta autobusom nezhasla ich túžbu po poznaní. Práve naopak. Už teraz sa tešia na ďalšie čitateľské úlohy, hádanky a zábavu. Veria, že sa im podaria zasadiť všetky literárne semiačka, z ktorých vyrastú úžasné rastlinky.

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom
      6. – 9. ročníka
      dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2019

      V tento deň sú všetci žiaci 6. - 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.