• Novinky

     • Vyhodnotenie zberu papiera
      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Celkovo škola nazbierala 3 944 kg papiera ( 20,1 kg na žiaka).

       Najviac nazbierala 4. trieda :  833 kg ( 36,2 kg na žiaka).

       Z jednotlivcov najviac nazbierali: M. Vašek ( 4. trieda)    516 kg

                                                            T. Hancko ( 7. trieda)   426 kg

                                                            J. Teplan ( 1.A trieda)  299 kg

        Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ďakujeme!

     • Pozvánka na VIANOČNÚ AKADÉMIU - ZRUŠENÉ z dôvodu chrípkových prázdnin!
      • Pozvánka na VIANOČNÚ AKADÉMIU - ZRUŠENÉ z dôvodu chrípkových prázdnin!

      • Chrípové prázdniny a zrušenie Vianočnej akadémie

      • Základná škola Mojzesovo-Černík oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 20.12.2016 do 22.12.2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch vyhlásené pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny.

       Z uvedeného dôvodu je ZRUŠENÁ VIANOČNÁ AKADÉMIA, ktorá sa mala uskučniť 21.12. 2016 o 16:00.

       Žiaci základnej školy y nastúpia do školy po vianočných prázdninách v pondelok 9. januára 2017.

        

      • ZBER PAPIERA

      • ZBER PAPIERA - Obrázok 1

       V dňoch  14. – 28. novembra 2016 bude na našej škole prebiehať zber papiera.

       MIESTO: na parkovisku

       ČAS: ráno   7.00- 8.00 hod,  popoludní    13.00 – 15.30 hod

       Zbieraj a odkladaj papier:  letáky, kancelársky, výkresový papier, noviny, časopisy, katalógy a       zvlášť kartóny

       Odpadový papier nesmie obsahovať: žiadne nečistoty (igelity), vrecia, prepravky z vajec, rolky z papiera, kovy z kancelárskych viazačov, šanóny a iné.

     • Akcie školy
      • Akcie školy

      • Vo fotoalbume pribudli ďalšie fotografie z dvoch vydarených akcií školy

       Výchovný koncert "Škola tancom" s členmi tanečnej skupiny Phantom Crew - Norom a Roninom        a deťmi tanečnej školy N Dance Company /14.10.2016/

       Pri príležitosti mesiaca školských knižníc sme zorganizovali "Pasovanie prvákov za budúcich čitateľov". /3.11.2016/

        

      • Do fotoalbumu boli pridané fotografie: Exkurzia v RTVS, Bibiana dom umenia, Týždeň s anglickým lektorom.

      • Plenárne zhromaždenie Rodičovského združenia pri ZŠ Mojzesovo-Černík

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na plenárne zhromaždenie
       rodičovského združenia,
       ktoré sa bude konať dňa 6.10. 2016 (štvrtok)
       o 16:00 hod. v I. pavilóne ZŠ.

       Program:

       1. Otvorenie
       2. Základné organizačné informácie
       3. Voľba členov Rady školy ZŠ
       4. Voľba členov Zduženia rodičov ZŠ
       5. Vyučtovanie finančných prostriedkov Združenia rodičov ZŠ
       6. Triedne schôdzky
     • Zápis detí do školského klubu detí
      • Zápis detí do školského klubu detí

      • Termín a miesto zápisu: od 5.9. – 9.9. 2016 trieda ŠKD

       Prevádzka v ŠKD bude v čase od 11:30 do  16:00

       Mesačný poplatok do ŠKD: 4,50 Eur

       V prípade vysokého záujmu o ŠKD, ktorý bude presahovať kapacitu ŠKD budú uprednostnené deti, kde obaja rodičia pracujú. Ďakujeme za pochopenie.

       Tlačivo so žiadosťou o  prijatie dieťaťa do ŠKD  je možné vyzdvihnúť pri zápise u vychovávateľky Mgr. Andrei Výberčiovej alebo stiahnuť tu:  prihlaska_do_SKD2016.pdf

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017
      • Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

      •     Slávnostné otvorenie
               školského roka
                  2016/2017
               sa uskutoční dňa
              5. septembra 2016
                   o 8. 15 hod..

                Tešíme sa na
              ​všetkých žiakov,
                ale najmä na
             ​našich prváčikov.

     • Múzeum SNP Banská Bystrica
      • Múzeum SNP Banská Bystrica

      • V máji sa starší žiaci zúčastnili historickej exkurzie v Banskej Bystrici. Pozreli sme si skanzen bojovej techniky, bombardovacie lietadlo a exponáty múzea z obdobia druhej svetovej vojny.

       p. uč. Teplanová

      • ZBER PAPIERA

      • ZBER PAPIERA - Obrázok 1

       ZBER PAPIERA JE PREDĹŽENÝ DO STREDY 18.5.2016!

      • Biblická olympiáda

      • Biblia sa stala za posledné mesiace asi najčítanejšou knihou pre naše žiačky Veroniku Kanásovú, Luciu Valentovú a Zuzku Vrtákovú. Na dekanátnom kole Biblickej olympiády získali pekné 3. miesto. Blahoželáme!

     • Zápis detí do 1. ročníka
      • Zápis detí do 1. ročníka

      • Zápis detí do 1. ročníka našej školy 

       sa uskutoční v dňoch:

       5. apríla 2016 od 13.00 do 16.00
       6. apríla 2016 od 14.00 do 17.00

       v prvom pavilóne na prízemí
       v 3. triede.

       So sebou si prineste:

       • kópiu rodného listu dieťaťa
       • občiansky preukaz
       • 10€ ( pracovné zošity a zošity s predtlačou)

       Tešíme sa na Vás!

                            

     • Testovanie 5
      • Testovanie 5

      • Piataci našej školy úspešne zvládli Testovanie 5. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti priemernej úspešnosti v SR bol z matematiky +7,78 % a zo slovenského jazyka a literatúry +7,52 %. Žiakov pripravovala p. uč. Chrobáková. Blahoželáme!

     • 2. miesto VOLEJBAL dievčatá - okresné kolo
      • 2. miesto VOLEJBAL dievčatá - okresné kolo

      • Naše žiačky = volejbalová elita okresu = 2. miesto v okrese 5.2. 2016
       1. ZŠ Nábrežná Nové Zámky
       2. ZŠ Mojzesovo-Černík
       3. ZŠ Palárikovo,
       4. ZŠ SNP Šurany

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0910 908 621 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505
   • 37863967
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výcvik
  • Vianočná akadémia
  • Vianočné trhy
  • Prezentácia SOŠ gastronómie a služieb
  • Mikuláš
  • Fandíme futbalu
  • Výchovný koncert
  • Exkurzia
  • Školský výlet v Bojniciach
  • Deň matiek
  • Aktívny anglický týždeň
  • Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch